Wat is persoonlijk leiderschap?

Persoonlijk leiderschap gaat over wie je werkelijk bent, je authenticiteit. Persoon is afgeleid van het woord ‘persona, het masker dat de acteurs in een Griekse tragedie opzetten. De kunst is om als persoon jezelf niet te ‘maskeren’, maar authentiek te zijn. Maar wat is dan authentiek zijn? en is er werkelijk een verschil tussen persoonlijk leiderschap en authenticiteit? In De Dikke van Dale wordt ‘authentiek’ gezien als ‘echt, overeenstemmend met het oorspronkelijke, waarvan de betrouwbaarheid is gewaarborgd en misschien wel het belangrijkste het eigen kenmerk dragend’.

Je zou ook kunnen zeggen dat authentiek leiderschap een variant is van persoonlijk leiderschap. Je zou ook kunnen stellen dat het verschil tussen authentiek leiderschap en persoonlijk leiderschap ligt in het feit dat authentiek leiderschap persoonlijk leiderschap als basis heeft met de toevoeging van een bijbehorende missie. Maar dit is voor mij een semantische discussie.

Persoonlijk leiderschap brengt het belang van eigen verantwoordelijkheid nemen en het daadwerkelijk uitvoeren van jouw kernwaarden zonder in een eGO strijd te verzanden. Het is een perfecte oplossing om groeps- en ongewenst gedrag uit te bannen en te zorgen voor gemotiveerde, betrokken mensen met hart voor de zaak, die natuurlijk wel zelf blijven nadenken.

Persoonlijk leiderschap heeft ook te maken met het geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, voorbeeldgedrag en samenwerken met anderen. Of zoals Stephen Covey (leiderschap goeroe) het zegt ‘laat uw innerlijke stem (‘IK’) klinken, dan beschikt je over de kracht om het denken uit het industriële tijdperk [baas, regels, efficiëntie en controle] te veranderen’

Volgens Chopra gaat persoonlijk leiderschap over het bewustzijn dat de ultieme realiteit is. ‘Als je de werking van het bewustzijn begrijpt, begrijp je het denken, de perceptie emoties, stemmingen en gevoelens, gedrag, biologie, sociale interactie, stemmingen en gevoelens en onze interactie daarmee. Dit zijn de dingen die samen de realiteit vormen’

Het gaat er dus ook niet om hoe iemand anders vindt dat je moet zijn, maar dat je voor jezelf ontdekt wie jij werkelijk bent, en daar mee aan de slag gaat. Natuurlijk gaat het om bewustzijn en de wil om je eigen ‘IK’ te ontdekken. Op het moment dat je in staat bent jezelf te ontdekken ben je pas in staat om aan anderen leiding te geven en je niet te laten meeslepen met de hectiek van de dag en ‘brandjes blussen’

Een van de sleutels tot succesvol leiderschap is voortdurende persoonlijke verandering. Persoonlijke verandering is een weerspiegeling van onze innerlijke groei en empowerment. Alleen leiders met empowerment kunnen werke­lijke verandering teweegbrengen volgens Quinn

Blanchard geeft aan dat empowerment zorgt dat medewerkers hun verstand meenemen naar hun werk en in staat gesteld worden hun kennis, ervaring en motivatie in te zetten. Dit vergt echter wel een aanzienlijke verandering van attitude. Deze verandering vindt vooral plaats in het hart van de leider 

Concluderend kunnen we zeggen dat persoonlijk leiderschap veel verder gaat dan alleen leiding geven aan ande­ren. Het gaat over leiding geven aan jezelf. In hoeverre ben je je bewust van je sterke en zwakke punten? Ben je bewust van wie je eigenlijk bent, wie jouw ‘IK’ is? Niet het ego waarmee we anderen willen imponeren of gewenst gedrag vertonen, maar de persoon die je werkelijk bent. Geen schijngedrag maar oprecht gevoeld persoonlijk gedrag in het verlengde van de kernwaarden die bij jou horen. Dit bewustzijn in authenticiteit is een belangrijk onderdeel van persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is op haar beurt weer een voorwaarde voor goed leiderschap om daarmee voorbeeldgedrag te kunnen realiseren.

Nieuwsbrief

“Het staat voor mij als een paal boven water dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen koers”.

Remco Claassen