De VUCA-Wereld

De wereld is aan het veranderen, waardoor er behoefte ontstaat en noodzaak is tot een andere manier van leiding geven. Om op een juiste manier leiding te geven aan medewerkers zal je eerst leiding moeten geven aan jezelf! Je zal jezelf eerst goed moeten (leren) kennen en moeten weten wie je zelf bent: wat zijn jouw kernwaarden en wat is jouw passie, oftewel waar zit jouw energie. Het gaat meer om jouw persoonlijk leiderschap tonen en minder om managen, daarmee bedoel ik controle en schijnzekerheid. Leef het goede voorbeeld!

VUCA staat voor:

  • Volatile (snel veranderend),
  • Uncertaincy (onzekerheid),
  • Complexity (complex),
  • Ambiguous (dubbelzinnig).

We hebben, zowel personen als organisaties, steeds meer te maken met continu veranderende situaties, met een hoge onzekerheid en een complexiteit die lang niet altijd helder (en zichtbaar) is. Dit is de wereld waarin wij ons nu bevinden en dit zal zich de komende jaren alleen nog maar meer gaan manifesteren. Je zult beter moeten inspelen op al die veranderingen.

Volatile gaat over de vluchtigheid en beweeglijkheid van de veranderingen in de wereld. De social media spelen hierin volgens mij ook een belangrijke rol, in met name de snelheid van informatie en het bekend worden van allerlei nieuwsfeiten (denk aan fake news, klokkenluiders enzovoort).

Uncertaincy is in de wereld enorm toegenomen. In begin van de 20e eeuw was het vanzelfsprekend dat je iets kon voorspellen door naar de geschiedenis te kijken en dat te vertalen naar de toekomst. Dit is niet meer zo en de toekomst is niet meer voorspelbaar.

Dan is er als laatste ambiguous, niets is vanzelfsprekend meer, het is dubbelzinnig en meervoudig. Informatie is bijvoorbeeld onduidelijk, onvolledig of spreekt zichzelf tegen. Hoe meer ambigu de wereld is, hoe moeilijker het is om zaken goed te interpreteren.

Het oude managen

Gezien deze hoeveelheid aan variabelen is het wel duidelijk dat je als persoon, maar zeker als organisatie, niet verder kan gaan in het managen zoals Frederick Taylor (scientific management; begin 20e eeuw) ons dat heeft geleerd, en waar de meeste organisaties nog steeds mee bezig zijn: controleren en zo een schijnzekerheid creëren.

De oplossing

Hoe moet het dan wel? Het antwoord is eigenlijk simpel. Maar door de simpelheid blijkt het in de praktijk blijkbaar altijd moeilijk te zijn. De oplossing is ‘persoonlijk leiderschap’. In hoeverre heb jij de moed om jezelf te durven zijn? In hoeverre ken jij jezelf? Weet jij wel wat jouw passie is en waar jij gelukkig van wordt? Op het moment dat jij weet wie je bent, hoef je jezelf niet anders voor te doen. Dat maakt het leven makkelijker en leiding geven wordt dan ook veel eenvoudiger.

Ik kan je helpen jezelf te (her)ontdekken. Dit kan door middel van verdiepingsgesprekken, het volgen van mijn seminars of door een presentatie van mij mee te maken. Afhankelijk van de vraag kunnen we kijken wat de beste mogelijkheid voor jou als persoon of als organisatie is. Neem vrijblijvend contact op.

“Het staat voor mij als een paal boven water dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen koers”.

Remco Claassen