Maximale groei in loopbaanontwikkeling - Egon Beaart

Maximale groei in loopbaanontwikkeling

“Het staat voor mij als een paal boven water dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen koers”.

Remco Claassen

Kernwaarden

Wetenschap

Peergroup

Privacy

Kernwaarden

Door gebruik te maken van de VIPfactor methode kan jij meer succes krijgen, doordat je meer inzicht krijgt over jezelf. Daarnaast kan je ook kiezen voor een verdieping in de vorm van het DNA ontwikkel assessment, het Braincompass resulteert in een matrix van levenslijnen die jouw automatische gedrag en de ontwikkeling ervan visueel in kaart brengt. In het onderliggende feedbackrapport krijg je van mij per levensfase een verdiepende toelichting om dit inzicht direct in de praktijk toe te passen en jouw professionele (ontwikkel)doelstellingen duurzaam te realiseren. Je behaalt een maximaal effect als je het vervolgens gebruikt voor een persoonlijk en professioneel ontwikkeltraject onder begeleiding van mij of één van de VIPcoaches.

‘State of the art-inzicht als fundament voor professionele groei.’

Wetenschappelijke vernieuwing

Met de technologische ontwikkelingen en toegenomen kennis over de biologie van het brein zijn we aanbeland in het neuro-tijdperk. Met het gedachtegoed van bekende denkers als Hippocrates, Sigmund Freud, Carl Jung en Donald Fiske als achtergrond probeert de neurowetenschap nu te begrijpen hoe ons brein ons gedrag stuurt en beïnvloedt. Het is een van de snelst groeiende en meest relevante onderzoeksgebieden van dit moment.

Vanaf haar start als spin-off van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderhoudt de ontwikkelaar en bedenker van BrainCompass een intensieve relatie met de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Zo heeft BrainCompass een onafhankelijke wetenschappelijke raad van hoogleraren die nauwlettend in de gaten houdt of het BrainCompass-model nog valide en up-to-date is. Daarnaast worden de data anoniem verzameld voor wetenschappelijk onderzoek, zodat er over het BrainCompass-model wetenschappelijk kan worden gepubliceerd.

Peergroup-benchmark en specifieke context

Om tot relevante inzichten over jezelf te komen is het belangrijk om te kijken hoe je je beweegt ten opzichte van anderen. Vanuit dat oogpunt krijg je je BrainCompass-resultaten dan ook niet teruggekoppeld als ‘goed’ of ‘fout’. Jouw resultaten worden vergeleken met de resultaten van personen binnen dezelfde professionele context. Zo moet je jouw resultaten dan ook interpreteren: ze geven weer hoe jij je verhoudt tot jouw ‘peers’ binnen jouw vakgebied. Daarom wordt een BrainCompass opgemaakt voor een specifieke professionele rol. De online vragenlijst wordt toegespitst op de professionele context waarbinnen jij actief bent. Zo kunnen we jou vergelijken met professionals die ook in eenzelfde context werkzaam zijn.

Privacy voorop

Wij onderschrijven de noodzaak van een veilige omgeving. Iedere professional moet zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Daarom staat jouw privacy voorop. De vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de informatie die je met ons deelt, en de veiligheid van ons proces en online account hebben dan ook de hoogste prioriteit. Onze normen, waarden en processen hebben we vastgelegd in een heldere en transparante Privacy Code. Download hieronder de brochure waarin alles volledig in alle openheid is uitgelegd. Ook is deze test goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag, als enige in zijn soort van persoonlijkheidstesten.

Download Privacy Compliance Guide van BrainCompass

Klaar voor de start...

Persoonlijk leiderschap in 1 dag!

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds