Jouw kennismaking met

persoonlijk leiderschap

Hoe kan je er nu voor zorgen dat je in jouw kracht komt te staan? We worden namelijk allemaal geconfronteerd met zaken in onze omgeving die vaak niet meewerken dat je jezelf kan zijn, laat staan dat je de tijd neemt om op onderzoek te gaan in wie je werkelijk bent. We weten ook allemaal dat negatieve verhalen direct invloed hebben op ons gedrag. Dat werkt meestal niet positief om nieuwe wegen in te slaan of te luisteren naar je hart of intuïtie. We blijven in ons hoofd zitten tegen beter weten in.

In figuur 1 wordt geïllustreerd hoe die buitenwereld invloed heeft op onze binnenwereld en daarmee direct op ons gedrag.

figuur1

Effectieve en gemotiveerde mensen zijn vooral actief in die zaken die belangrijk zijn voor het bereiken van hun doelen. Ze nemen de tijd voor de activiteiten waaraan ze zelf tijd aan willen besteden. Stephen Covey (leiderschap goeroe) heeft hiervoor een tijdmanagement-matrix ontwikkeld [ook wel de Eisenhouwer matrix] waarin hij vier kwadranten onderscheidt: zie figuur 2.

De meeste tijd besteden we in Kwadrant 1; brandjes blussen. Door in kwadrant 1 actief te zijn zal  je ook in je oude patronen blijven zitten. Het succes ligt echter in kwadrant 2, waarin tijd wordt besteed aan de doelen die je werkelijk voor ogen hebt.

figuur 2

Jouw prestatie hangt af van het willen, kunnen en mogen. Deze aspecten zijn van cruciaal belang bij de realisatie van jouw doelstellingen. Het ‘willen’ en ‘kunnen’ zijn zaken die jij zelf in de hand hebt. Het ‘mogen’ wordt gerealiseerd op het moment dat je in de actie modus komt. Mogelijk ken je het fenomeen ‘flow’ van Csikszentmihalyi de Amerikaans/ Hongaars psycholoog en voorvechter van de positieve psychologie beweging. Hij geeft aan dat het fundament van de menselijke motivatie is gelegen in een specifieke ervaring die hij flow noemt. Als je gemotiveerd bent heb je ook de bereidheid om veel inspanning te doen in het bereiken van jouw doelen.

Uiteraard begint het allemaal met de essentie; en dat is het ontdekken in wie jij werkelijk bent (‘IK’). Onderstaand figuur geeft helder aan hoe dit in zijn werk gaat. Eerst werken aan jezelf zodat je daarna anderen kan helpen zichzelf te worden.

  • Weten wie je bent en wat je wilt;
  • Welke missie je hebt die volledig congruent is met wie jij bent;
  • Voorgaande vertalen naar je omgeving.

Jezelf zijn geeft ook meer verantwoordelijkheid, inbreng en initiatief. In feite gaat het om de basisattitude en de moed te hebben om jezelf te durven zijn, om vandaar uit andere mensen te helpen om beter te worden.

Maar hoe wordt je nu effectief en hoe kan je nu jouw huidige patronen doorbreken. Op zich is dat niet zo moeilijk, het enige wat nodig is dat je gemotiveerd ben en energie wilt geven in de verandering die je wenst. “Are you willing to change.” Ik kan je hierbij helpen via de VIPfactor® methode. Ik ga jou helpen jouw VIPfactor® te vinden en te gebruiken.

Aanvullend kan je ook via het DNA persoonlijkheidsprofiel te weten kom wat jouw specifieke en authentieke ‘fabrieksinstellingen’ zijn. De coaches die ik goed ken en daarmee ook terdege weet dat dit speciale coaches zijn hebben ieder een bijzonder aspect waar zij uniek in zijn.

De V.I.P.factor® interviews

Het is belangrijk dat je dingen doet die bij je passen. In mijn vele jaren bij Defensie heb ik gezien dat een organisatie zichzelf kan verliezen in systemen en structuren. Er is geen oog voor de kwaliteiten van de medewerkers. Hierdoor worden talenten van veel medewerkers niet optimaal benut.

Terwijl het beter kan!  Je kunt als medewerker zelf een succesvolle carrière en een gelukkiger leven creëren. Daar heb je wel een beetje moed voor nodig, want dat gaat niet automatisch. Maar ook moet de organisatie inzicht krijgen, meedenken en vooral in actie komen.

Wil jij de talenten van jezelf, jouw collega’s en medewerkers beter benutten? Ik kom graag met je in contact!

Coach team

Ik help mensen graag om zichzelf te ontdekken waardoor ze dichter bij zichzelf komen te staan. Door dichter bij jouw innerlijke kompas (‘IK’) te komen zal je ook gelukkig worden. Om mensen beter te helpen bij hun innerlijke kompas te komen of dit te ontdekken (zie ook DNA persoonlijkheidstest) heb ik gekozen om een samenwerking aan te gaan met een aantal top coaches. Je zou ze ook V.I.P.coaches kunnen noemen. Ook speelt daarbij mee dat ik mijn tijd meer wil besteden aan het geven van presentaties, lezingen, workshops en seminars. 

Na het afnemen van DNA persoonlijkheidstest wordt de uitslag van deze test door middel van een uitgebreid rapport aan jou toegelicht. Deze toelichting zal ik altijd zelf voor mijn rekening nemen. Met de nieuwe inzichten krijg je waarschijnlijk een bevestiging in diverse aspecten die je diep van binnen wel al wist. Maar mogelijk krijg je ook inzichten die je verassen. Met deze rijke nieuwe informatie kan je natuurlijk zelf aan de slag gaan. Maar je kan je ook laten begeleiden door mij of een goed top coach zoals die op mijn website staan. Deze topcoaches kunnen je helpen jouw innerlijke kompas terug te vinden. Dit kan ik natuurlijk geheel vrijblijvend met je bespreken.

De keuze die je maakt bepaal je uiteraard zelf. Ik kan je alleen advies geven in welke coach het best bij jou zou kunnen passen.

Egon Beaart

Als je jezelf bent, kost het je niet veel moeite om aan verwachtingen te voldoen. Je kunt ontwapenend zijn, omdat wat je laat zien ‘echt’ is. Het gaat niet om jouw ‘EGO’, het gaat om jouw ‘IK’ en de puurheid die daarvan uitstraalt. Het gaat om wie jij bent. De vraag is: weet jij wel wie je bent? 

Alice Pereboom

Alice Pereboom is er voor wie van betekenis wil zijn. Bezit je de gedrevenheid om bij te dragen aan waardevolle ontwikkelingen? Zet je dan in voor meer regie richting je ambities.

Alice Pereboom ondersteunt persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling en legt het fundament onder krachtig (persoonlijk) leiderschap. Gesprekken kunnen worden gevoerd op locatie bij de klant of in Arnhem waar de praktijk gevestigd is.

Willy van Vuuren

Willy van Vuuren leeft vanuit het bewustzijn; spiritueel. Voor haar betekent dat: met al haar wakkere aandacht aanwezig zijn bij wat de situatie NU vraagt. En beseffen dat de mens zijn oorsprong heeft in het goddelijke (of hoe dat voor jou ook heet). Voor mij staat dit los van religie. Mijn uitgangspunt is dat we op zielsniveau allemaal met elkaar in verbinding staan. Daarin zijn we eenheid in verscheidenheid en een organisch geheel. We kunnen elkaar niet niet beïnvloeden.

Angelina Jochems

Angelina Jochems coacht anderen op zo’n manier zodat ze vol eigenwaarde, zelfvertrouwen en van zichzelf houdend door het leven zullen gaan, hierdoor krijgt men een gelukkiger leven.

Ze is een internationaal gecertificeerd “Heal Your Life Teacher®“ en “Heal Your Life Coach®“. Daarnaast ik ze internationaal gecertificeerd NLP Practitioner Coach. Angelina geniet ervan anderen te coachen naar het door hen gewenste doel.

Bianca van Houten

 

Ben jij iemand die voorwaarts wilt in jouw leven, werk, relatie(s) of anderszins en weet je op dit moment niet hoe of waarom? Wil je samen met mij ontdekken wat jou tegenhoudt en wat jouw effect is op de situatie of op een ander? Worstel je soms met jouw (persoonlijk) leiderschap, talenten, zelfvertrouwen of de plek binnen jouw (werk)omgeving? Ik help je daar graag bij.