Persoonlijke veranderingen - Egon Beaart

Persoonlijke veranderingen

Jouw kracht

Gemotiveerde mensen

Jouw kracht

Hoe kan jij er nu voor zorgen dat je in jouw kracht komt te staan? We worden allemaal geconfronteerd met zaken in onze omgeving die er niet aan meewerken om jezelf te zijn, laat staan dat je de tijd hebt om op onderzoek te gaan naar wie je werkelijk bent. Ook is het zo dat negatieve verhalen of feedback direct invloed hebben op ons gedrag. We durven dan minder snel nieuwe wegen in te slaan of te luisteren naar ons hart of onze intuïtie. We blijven in ons hoofd zitten, tegen beter weten in.

Meestal willen we voorafgaand aan het inslaan van nieuwe wegen eerst bewijzen hebben of dit wel werkt en succesvol zal worden. Maar hoe doen sporters dat eigenlijk en start-up-bedrijven? Die hebben een droom en gaan gewoon aan de slag, niets houdt ze tegen. Ze hebben geen bewijzen dat het gaat lukken, maar geloven in hun droom en intuïtie en gaan daar vol voor. Deze personen zijn zich er meestal bewust van wie ze zelf zijn, en passen zonder dat ze dat zelf weten de VIPfactor methode toe.

Gemotiveerde mensen

Effectieve en gemotiveerde mensen zijn vooral actief in die zaken die belangrijk voor hen zijn voor het bereiken van hun doelen. Dan moet je natuurlijk wel weten wat jouw doelen zijn. Ze nemen de tijd voor de activiteiten waaraan ze zelf tijd aan willen besteden. Stephen Covey (leiderschapsgoeroe) gebruikt hiervoor de tijdmanagement-matrix (ook wel de Eisenhouwer-matrix, genoemd naar de president hoewel die hem niet bedacht heeft) waarin hij vier kwadranten onderscheidt:

De meeste tijd besteden we in kwadrant 1: brandjes blussen, crisis, urgente problemen en projecten met een deadline, conflicten en communicatieproblemen oplossen. Dit is het kwadrant van ‘urgent en belangrijk’. Door in kwadrant 1 actief te zijn, zal je ook in je oude patronen blijven zitten en zal er op jouw persoonlijk niveau niet veel veranderen. Het succes ligt in kwadrant 2, waarin je tijd besteedt aan de doelen die je werkelijk voor ogen hebt. Dit is het kwadrant van ‘niet urgent maar wel belangrijk’. Daar ben je bezig met contacten te leggen en werken aan relaties voor de lange termijn, maar ook aandacht besteden aan mensen, nieuwe mogelijkheden ontdekken, feedback vragen en de toekomst bespreken. De zogenaamde emotionele bankrekening zoals Stephen Covey dit noemt.

Foto met Stephen Covey tijdens een ontmoeting in Zeist.

Meer informatie? Neem contact op.

Klaar voor de start...

Persoonlijk leiderschap in 1 dag!

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds