V.I.P.factor®

Wat de naam ook doet vermoeden, heeft de VIPfactor® wel iets te maken met de term ‘Very Important Person’ wat we doorgaans bedoelen met de uitdrukking ‘VIP’. Iedereen is in mijn beleving een VIP! Iedereen is bijzonder en heeft wel een of meerdere talenten. Want uiteindelijk ieder mens maakt uiteindelijk  altijd het verschil, hoe klein of onbeduidend ze op het eerste gezicht ook lijken!

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de huidige externe (maatschappelijke) ontwikkelingen en dynamiek zal iedereen zich ervan bewust moeten zijn dat juist de mens de toekomst van de organisaties bepalen door meer onderlinge verbinding (dus contact) te maken. Ook zullen de leidinggevende en leiding ontvangende in staat moeten zijn om individuele ´uitzonderingen´ te maken en af te wijken van de standaardregels. ‘Niets is zo ongelijk als het gelijk behandelen van ongelijken’ (Churchill).

De essentie van de V.I.P.factor® is dat er VERBINDING wordt gemaakt met jouw eigen IK (inner voice  en intrinsieke motivatie). Die verbinding zorgt vervolgens voor de ondersteuning in jouw verdere PERSOONLIJKE ontwikkeling. Die persoonlijke ontwikkeling versterkt daarmee direct jouw  IDENTITEIT. En de nieuwe visies die je daardoor opdoet zorgen ervoor dat je de gemaakte keuzes en ingeslagen paden ook nog eens gaat VOLHOUDEN. Met name ga dit volhouden omdat dit eigenlijk niet gaat om volhouden, maar omdat je zo ‘van binnenuit’ handelt dit een soort automatisme is vanuit jouw eigen kernwaarden. En zoals we allemaal weten geeft dit een natuurlijke energie.

De lemniscaat van letters symboliseren dat de weg naar Persoonlijk Leiderschap nooit stopt. Want wie op het punt van Volhouden is beland zal vanaf daar ook weer Verbinding moeten maken met zijn IK etc.. Door deze terugkerende exercitie kan steeds opnieuw geanticipeerd worden op actuele ontwikkelingen en zal het persoonlijk leiderschap van een steeds hoger niveau ontstaan.

Ik noem het Persoonlijk Leiderschap wanneer je er bewust voor kiest om te blijven streven naar je excellente IK.

Met de V.I.P.factor® als basis kan constructief gewerkt worden aan het ontginnen van jouw persoonlijk leiderschap. Of, zoals mijn vriend en leiderschapsgoeroe Remco Claassen dit noemt, het ont-dekken van wie je werkelijk bent. 

Nieuwsbrief

“Het staat voor mij als een paal boven water dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen koers”.

Remco Claassen