Literatuurlijst onderzoek Persoonlijk Leiderschap en Gedrag

Dit zijn de boeken die ik heb gelezen specifiek over (persoonlijk) leiderschap. Onder andere gebruikt als input voor mijn masterclasses.

Literatuurlijst 

Achterberg, K., Torremans, H. [2004]: Bedrijfsprocessen onder architectuur. De waarheid is altijd in beweging. Den Haag, ten Hagen & Stam uitgevers.
Aken, J.E. van, [1994]: Strategievorming en organisatiestructurering. Deventer, Kluwer Bedrijfswetenschappen.
Bartelds, J.F., Jansen, E.P.W.A., Joostens. Th.H. [1989]: Enquêteren. Het opstellen en gebruiken van vragenlijsten. Groningen, Wolters - Noordhoff.
Blanchard, K. [2007]: Over leiderschap. Leid jezelf en anderen naar inspirerende prestaties. Amsterdam, Pearson Education Benelux BV.
Bolte Taylor, J. [2009]: Onverwacht inzicht. Het persoonlijke verhaal van een neurologe over haar hersenbloeding. Utrecht / Antwerpen, Kosmos, 2e druk.
Bommerez, J., Zijtveld, K. van, [2007]: Kun je een rups leren vliegen? Over de noodzakelijke kwantumsprong van veranderingsmanagement naar transformationeel leiderschap. Altamira - Becht, Nieuwe Dimensies, 8e druk.
Boom, P., van den, [2007]: Touwtrekken om organisatiecultuur. Cultuur effectief inzetten in het voorbestaan van organisaties. Amsterdam, WEKA uitgeverij BV.
Boomsma, S., Borreldam, A. van, [1998]: Kwaliteit van dienstverlening. Deventer, Kluwer bedrijfsinformatie [kwaliteitskunde], 2e druk, 5e oplage.
Boon, T. van, Geeraerts, D. [red.] [2005]:Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. Utrecht, Van Dale Lexicografie BV, 14e herziene uitgave.
Boonstra, A. [2005]: ICT, Mensen en organisaties. Een managementbenadering. Benelux, Pearson Education, 2e editie.
Boonstra, J. [2010]: Leiders in cultuurverandering. Hoe Nederlandse organisaties succesvol hun cultuur veranderen en strategische vernieuwing realiseren. Assen, Koninklijke Van Gorcum BV.
Borst, R., Beyen, A. [2005]: De onzichtbare schat. Beschouwingen over het benutten van ongebruikt kapitaal in mens en organisatie. Den Haag, A3 boeken.
Bos, R. Ten, [2006]: Strategisch denken. Op zoek naar nieuwe helden. Zaltbommel, Uitgeverij Thema.
Boschma, J., Groen, I. [2009]: Generatie Einstein, slimmer, sneller en socialer. Communiceren met jongeren van de 21e eeuw. Amsterdam, Pearson Education Benelux BV, 4e druk.
Boyet, J., Boyet, J. [1999]: De goeroe gids, een kritisch overzicht. Zaltbommel, Uitgeverij Thema, 1999.
Brouwer, J.J. [2006]: Schaduwen over de woestijn. Strategie, management en organisatie van het Duitse en Britse leger van Versailles tot El Alamein: theorie en praktijk. Westervoort, Uitgeverij Van Gruting.
Brouwer, J.J., Moerman, P. [2005]: Angelsaken versus Rijnlanders. Zoektochten naar overeenkomsten en verschillen in Europese en Amerikaans denken. Antwerpen / Apeldoorn, Garant uitgevers NV.
Bruin, J.A. de, Heuvelhof, E.F. ten, Veld, R.J. in ‘t, [2004]: Proces­management. Over procesontwerp en besluitvorming. Den Haag, Academic Service, 2e druk, 4e oplage.
Buskes, C. [2007]: Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld. Amsterdam, Nieuwezijds, 3e oplage.
Busscher, J. [2007]: Pimp je afdeling! Voor wie meer uit zijn afdeling wil halen. Amsterdam, Academic Service.
Caluwe, L. de, Vermaak, H. [2004]: Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Deventer, Kluwer, 8e oplage.
Chua, A. [2009]: Wereldrijk voor een dag. Over de opkomst en ondergang van hypermachten. Amsterdam, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 3e druk.
Claassen, R., Braun, M. [2006]: IK. Gezond egocentrisme maar effectiviteit. Utrecht, Uitgeverij het Spectrum, 5e druk.
Claassen, R. [2010]: WIJ. De psychologie van het gunnen. Houten, Uitgeverij Unieboek / Spectrum BV, 2010, 4e druk.
Covey, S.M.R., Merrill, R.R. [2009]: De snelheid van vertrouwen. Dat wat alles verandert. Amsterdam / Antwerpen, Uitgeverij Business Contact, 5e druk.
Covey, S.R. [2007]: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam / Antwerpen, Uitgeverij Business Contact, 38e druk.
Covey, S.R. [2008]: De 8e eigenschap. Van effectiviteit naar inspiratie. Amsterdam / Antwerpen, Uitgeverij Business Contact, 7e druk.
Collins, J. [2008]: Good to great. Waarom sommige bedrijven een sprong vooruitmaken… en andere niet. Amsterdam / Antwerpen, Uitgeverij Business Contact, 15e druk.
Damme, R. van, [2007]: Gedragspatronen van personen en organisaties. Pijnacker, Pearson Education Benelux.
Deming, W.E. [1994]: De crisis overwonnen. Deventer, Kluwer bedrijfswetenschappen.
Derkse, W. [2003]: Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven. Tielt, Lannoo 19e druk. Pg 10 / 11
Diamond, J. [2005]: Ondergang. Waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen? Utrecht, Uitgeverij het Spectrum, 2e druk.
Doodewaard, H., Nijs, W. De, [2004]: Organisatieontwikkeling. Human resource management. Utrecht, Uitgeverij LEMMA BV, 2e druk 6e oplage.
Dorr, D.C. [2007]: Presteren met processen, procesmanagement voor dienstverlenende organisaties. Deventer, Kluwer, 4e druk.
Douma, S. [2007]: Ondernemingsstrategie. Groningen / Houten, Wolters - Noordhoff BV, 5e druk.
Dubbeldam, M., Jagersma, P - K. [red], [2007]: De passie van de professional. Besturing van veranderprocessen. Assen, Koninklijke Van Gorcum.
Eck, van M., Willems, N., Leenhouts, E. [2008]: Internal Branding in de praktijk. Het merk als kompas. Amsterdam, Pearson Education Benelux.
Es, R. Van, [2008]: Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren. Deventer, Kluwer.
Fentener van Vlissingen, P. [2007]: Ondernemers zijn ezels. Amsterdam, Uitgeverij Balans, 7e gewijzigde druk.
Floor, J.M.G., Raaij, W.F. van, [2006]: Marketingcommunicatiestrategie. Amsterdam, Stenfert Kroese, 5e druk.
Fombrun, C.J., Riel, C.B.M. [2004]: Reputatiemanagement. Hoe succesvolle ondernemingen bouwen aan sterke reputaties. Amsterdam, Pearson Education Benelux.
Fousert, D. [2005]: Dienstbaar leiderschap [HR management]. Dat werkt! Alphen aan den Rijn, Kluwer.
Frank, L.: De vijfde revolutie. Omdat hersenwetenschap onze wereld gaat veranderen. Amsterdam, maven Publishing, 2010.
Gialdini, R.B. [2010]: Invloed. De zes geheimen van het overtuigen. Den Haag, Academic Service.
Goodijk, R. [2008]: Herwaardering van de Rijnlandse principes. Over governance, overleg en engagement. Assen, Koninklijke van Gorcum BV.
Gostick, A., Elton, C. [2009]: Het wortel principe. Persoonlijke erkenning als groeimotor. Amsterdam / Antwerpen, Business Contact.
Gratton, L. [2004]: De democratische onderneming. Klassieke principes voor de organisatie van nu. Pijnacker, Pearson Education Benelux.
Grinten, J. van der, [2007]: Mind the Gap. Stappenplan identiteit en imago. Boom, Amsterdam, 2007, 2e oplage.
Hamaker - Zondag, K.M. [1986]: Wat is toch astrologie? Amsterdam, Uitgeverij Schors.
Hamaker-Zondag, K.M. [2000]: De buitenplaneten in een nieuw perspectief. Amstelveen, Uitgeverij Symbolon
Hardjono, T.W., Hes, F.W. [1993]: De Nederlandse Kwaliteitsprijs en Onderscheidingen. Deventer, Kluwer Technische boeken BV.
Hateley, B.J., Schmidt, W.H. [2001]: De pauw in het land van de Pinguïns. Een fabel over verandering en diversiteit in organisaties. Velp, TFC, 3e druk.
Have, S., Ten, et al, [2009]: Het veranderboek. 70 vragen van managers over organisatieverandering. Amsterdam, Mediawerf.
Have, W.D., Ten, et al, [2003]: Strategie, beleid en budget. Het realiseren van toegevoegde waarde. Deventer, Kluwer BV INK.
Hardjono T.W., Hes F.W. [1993]: De Nederlandse Kwaliteitsprijs en Onderscheiding. Deventer, Kluwer Technische Boeken BV.
Homan, T. [2010]: Organisatiedynamica. Theorie en praktijk van organisatieverandering. Den Haag, Academic Services, 8e oplage.
Hoogendoorn, B., Vos, M., Crijns, E. [2006]: Schitterend Organiseren, Creëren van vonken in mensen en organisaties. Den Haag, Pentascope, 2e oplage.
Jacobs, D. [2005]: Strategie, leve de diversiteit. Een inleiding in strategisch denken vanuit een veelvoud van invalshoeken. Amsterdam, Pearson Education Benelux.
Joseph, L., Badaracco, JR. [2002]: Leading Quietly. Een onorthodoxe aanpak voor succesvol leidinggeven. Zaltbommel, Thema.
Kaplan, R.S., Norton, D.P. [2008]: Strategie in kaart gebracht. Concrete resultaten uit alle bedrijfsmiddelen. Amsterdam, Uitgeverij Business Contact, 5e druk.
Kalungu - Banda, M. [2009]: Leiderschapslessen van Mandela. Houten, Spectrum, 2e druk.
Kitching, J. [red.] [2001]: Kruip in de huid van de klant. Zaltbommel, Thema.
Kniesmeijer, T. [2009]: De zeisoenen van de tijdgeest. Herkenbare patronen in heden, verleden en toekomst van Nederland. Schiedam, Uitgeverij Scriptum.
Koninklijke Landmacht [1996]: Militaire doctrine. Zwolle, Plantijn Casparie.
Kotter, J.P., Cohen, D.S. [2009]: Het hart van de verandering. De principes van leiderschap bij veranderingen in de praktijk. Den Haag, Academic Service, 6e oplage.
Krijnen, H., Geven, A. [2000]: Strategisch ondernemerschap. Van dialoog tot plan en actie. Groningen, Wolters - Noodhoff BV.
Laszlo, E. [2004]: Je kunt de wereld veranderen. Naar duurzaamheid en vrede in een nieuwe wereld. Deventer, Uitgeverij Ankh - Hermes BV. 2e druk.
Laszlo, E. [2009]: Kwantum shift in het wereldbrein. De impact van nieuwe wetenschap op ons en de wereld. Deventer, Uitgeverij Ankh - Hermes BV.
Laszlo, E. [2010]: World shift 2012. De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn. Deventer, Uitgeverij Ankh - Hermes BV.
Leeuwe, A. van. [2009]: Het heilige pad van de leider. Awakening the Sfinx. Deventer, Ankh - Hermes BV.
Lencioni, P. [2009]: De 5 valkuilen voor managers. Hoe je ervoor zorgt dat je integer blijft. Amsterdam, Uitgeverij Business Contact.
Loo, H., van der, Geelhoed, J., Samhoud, S. [2007]: Kus de visie wakker. Organisaties energiek en effectief maken. Den Haag, Academic Service, 2e oplage.
Maas, J.G.V. [2001]: Koers zetten en houden. Over de kwaliteit van sturen en besturen. Deventer, Kluwer / INK.
Maas, J.G.V., Leenders, R. [2007]: Persoonlijk excelleren deel 1. Amsterdam, WEKA uitgeverij BV.
Machiavelli, N. [2009]: Il Principe en andere politieke geschriften. Amsterdam, Ambo, 2009, 5e druk.
Maris, T. et al [2008]: Dienstbaar leiderschap. De trend zet door! Een kennismaking met dé leiderschapsstijl van de 21e eeuw. Hilversum, Center for Servant - Leadership.
Mars, A. [2008]: Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een verandering te laten slagen. Assen, Koninklijke Van Gorcum, 3e druk.
Michels, W.J. [2006]: Communicatie. Handboek. Groningen / Houten, Wolters - Noordhoff, 2e druk.
Mintzberg, H, Ahlstrand, B., Lampel, J. [2006]: Strategie slaat terug! De verbeelding aan de macht. Pijnacker, Pearson Education Benelux, 2e druk.
Mintzberg, H. [2007]: Organisatiestructuren, 2e druk, Amsterdam, Pearson Education Benelux.
Moelker, R., Noll, J., Weger, M., de, [red] [2009]: Krijgsmacht en samenleving. Over de inzet van een geweld­instrument: bestuurlijke, politieke en veiligheidsaspecten. Amsterdam, uitgeverij Boom.
Mulders, M. [2007]: 75 Management modellen. Groningen, Wolters - Noordhoff.
Nieman, R. [2008]: De goeroe methode. De weg naar succesvol leiderschap. Amsterdam, Nieuw Amsterdam uitgevers.
Nijssen, M., Veldhuis, H., Hoeksema, L. [2007]: Ken en stuurgetallen personeelsmanagement 2007 / 2008. Benchmarkcijfers voor beleid en strategie. Amsterdam, WEKA Uitgeverij BV.
Peeman, T. [2009]: I trust U. Managen vanuit vertrouwen. Amsterdam, Pearson Education Benelux BV.
Peters, J., Weggeman, M. [2009]: Het Rijnland-boekje. Principes en inzichten van het Rijnland - model. Amsterdam, Business Contact.
Peters, J., Wetzels, R. [2008]: Niets nieuws onder de zon en andere toevalligheden. Strategie uit chaos. Amsterdam / Antwerpen, Business Contact.
Peters, T., Waterman, R. [2009]: Excellente ondernemingen. Kenmerken van succesvol management. Amsterdam / Antwerpen, Business Contact, 14e druk.
Peters, T. [1993]: Het einde van de Hiërarchie. Amsterdam / Antwerpen, Uitgeverij Contact.
Pruyn, A., Wilke, H. [2001]: Sociale psychologie voor managers. Houten / Diegem, Bohn Stafleu van Loghum.
Quinn, R.E. [2008]: Diepgaande verandering. Ontdek de leider in jezelf. Den Haag, Academic Services, 9e oplage.
Quinn, R.E. [2010]: De brug bouwen terwijl je erover loopt. Een gids voor leidinggeven bij verandering. Den Haag, Academic Services, 5e oplage.
Reijn, B. [2009]: Pluto planeet van de tijdgeest. Generaties astrologisch bekeken. Zoetermeer, Uitgeverij Hajefa.
Riel, C.M. van. [2008]: Identiteit en imago, recente inzichten in corporate communication - theorie & praktijk. Den Haag, Academic Service, 3e druk, 5e oplage. 52 pagina 238.
Rietdijk, M. [2009]: Gedragsverandering in organisaties. Hoe het beste van mensen gedaan te krijgen. Assen, Van Gorcum.
Robbins, S.P., Coulter, M. [2003]: Management. Amsterdam, Pearson Education Benelux, 7e editie.
Robbins, S.P., Judge, T.A. [2008]: Gedrag in organisaties. Amsterdam, Pearson Education Benelux BV.
Rost van Tonningen, G. [2005]: Uitverkoren maar niet bevlogen. Hoe doorbreken wij het bleke en verstarde leiderschap in Nederland. Heemstede, Holland Business Publications.
Santiago, N - B. [2010]: De crash van 2010 en de ondergang van het kapitalisme. Nijmegen, Studio DS.
Sanborn, M. [2005]: De Fred Factor. Van sleur naar passie in werk en leven. Deventer, Ankh - Hermes bv.
Schaper, F. [2009]: Hoe je een geboren leider wordt. Rolmodellen, striphelden en wereldleiders. Scriptum.
Scheffers, P.F.M. [2008]: Faalfactoren. Leren herkennen bij veranderings - & ICT –projecten. Leidchendam - Voorburg, Projectory BV.
Scholten, O. [red] [2002]: Het beste uit Handboek Interne Communicatie. Alphen aan den Rijn, Kluwer.
Schramer, C.O. [2009]: Theorie U. Leiding vanuit de toekomst die zich aandient. Open geest, open hart, open wil. Zeist, Christofoor.
Scott - Morgan, P.S. [2001]: De ongeschreven regels van het spel. Beheers en vernietig de verborgen regels en verwijder de barrières die de organisatieveranderingen in de weg staan. Groningen, Boelwerk, 4e druk..
Senge, P., Schramer, C.O., Jawoerski, J., Flowers, B.S.: Presence. Een ontdekking naar diepgaande veranderingen in mensen en organisaties. Den Haag, Academic Services, 2008, 3e oplage.
Stoker, J.L., Kolk, N.J., Donders, M.M.E. [2003]: Grip op leiderschap. Toegankelijke modellen en praktische inzichten. Deventer, Kluwer.
Sun - Tzu. [2007]: De kunst van het oorlogvoeren. Utrecht, Kosmos Uitgevers BV, 11e druk.
Thomassen, J - P. R. [1998]: Waardering door klanten. Klanten­management als fundament voor totale kwaliteit. Deventer, Kluwer Bedrijfsinformatie [INK - model].
Thomassen, J - P. R. [2003]: Klanttevredenheid, de zin en onzin. Grotere winstgevendheid door sturing op de waarde van en voor de klant. Deventer, Kluwer.
Thomassen, J - P. R. [2007]: De klantgerichte overheid. Werken aan en voor tevreden burgers en organisaties. Deventer, Kluwer, 2007.
Tiggelaar, B. [2008]:Dromen, durven, doen. Het managen van de lastigste persoon op aarde: Jezelf. Houten, Spectrum, 23e druk.
Tiggelaar, B. [2010]: The Core of the Matter. Haalbaarheid en effectiviteit van gedragsgerichte dual system - interventies bij veranderingen in organisaties. Soest, Uitgeverij Tyler Roland Press.
Uytterhoeven, F.T.M. [2009]: Paradox, de weg van de krijger - Monnik. Strijden voor je belangen zonder te vechten. Berkenwoude, Schoonderwoerd & partners.
Verhoeven, W.F.J., Rinsum, E. van, [2009]: Afspreken en aanspreken. Aarle - Rixtel, Centrum voor excellent leiderschap, 7e druk.
Verhoeven, W.F.J., Verhage, H. [2005]: De bescheiden leider. Aarle - Rixtel, Centrum voor excellent leiderschap.
Verhoeven, W.F.J. [2009]: De zelfsturende medewerker. Aarle - Rixtel, Centrum voor excellent leiderschap, 4e druk.
Vermeend, W.: De WIJ Economie. De opkomst van de WIJ economie en de ondergang van de IK Economie. Amsterdam, Lebowski, 2e druk.
Vijverberg, A., Homan, T. [1998]: Inleiding in de strategie. Gids voor het opstellen van een strategisch plan. Amsterdam, Addison Wesley Longman Nederland BV, 1998.
Vinke, R. [2007]: HRM voor de toekomst. Op weg met de menselijke maat. Amsterdam, WEKA Uitgeverij BV, 2e volledig herziene druk.
Waal, A., de, [2008]: Maak van je bedrijf een Toporganisatie! De vijf pijlers voor het creëren van een high performance organisatie. Culemborg, Van Duuren media BV.
Waal, F. De, [2009]: De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn. Amsterdam, Uitgeverij Contact, 13e druk.
Waal, F. De, [2010]: Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving. Amsterdam / Antwerpen, Uitgeverij Contact, 7e druk.
Watson, G.H. [1998]: Strategisch benchmarken Hoe vergelijkt u de prestatie van uw bedrijf met die van de beste ter wereld? Schiedam, Scriptum.
Watzlawick. P., Beavin J.H., Jackson, D.D. [2001]: De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Houten / Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 4e druk, 20e oplage.
Webers, N.C.W. [2010]: Performance Behaviour. De lean - methode voor het continu verbeteren van prestatiegedrag. Den Haag, Academic Service.
Wildschut, M. [2009]: Darwin voor managers. Hoe je meer uit je medewerkers kunt halen door in te spelen op hun natuurlijke behoeften. Zaltbommel, Haystack.
Wissema, J.G. [2001]: De kunst van strategisch ondernemerschap. Een nieuwe kijk op strategie. Groningen / Houten, 6e druk.
Wissema, J.G., Messer, H., Wijers, G. [1993]: Angst voor veranderen? Een mythe! Of hoe u veranderingsbereidheid op de werkvloer vergroot. Assen, Van Gorcum & Company.
Artikelen
Aspesi, C.,Vardhan, D. [1999]: Briljante strategie - maar is ze ook uitvoerbaar. Holland Management Review, maart - april, nummer 64, 16e jaargang, pagina 8 - 15.
Beaart, E.C.M. [2007]: Interview met LGEN Hans Leijh [Hoofddirecteur Personeel Defensie].’t Meedenkertje Koninklijke Marine, september, 3e jaargang, pagina 10 - 14.
Beinhocker, E. [2006]: De flexibele organisatie. Holland Management Review, september - oktober, nummer 109, 23e jaargang, pagina 27 - 33.
Boonstra, J. [2004]: De dynamiek van verander - en leerprocessen binnen organisaties. Kritische beschouwingen en nieuwe gezichtspunten. Filosofie in Bedrijf, september, nummer 2 - 3.
Bothof, W., Schilleman, B. [1999]: Symbiose van strategieconcepten garandeert zinvol strategieproces. Holland Management Review, november - december, nummer 68, 16e jaargang, pagina 58 - 66.
Buitendijk, D, Hoekstra, P, Timmerman, V. [2008]: Maakbaarheid van vertrouwen in organisaties. Vormen en mogelijkheden. Management & Organisatie, nummer 3 - 4.
Dreu, P.H., de, Denis, P. [2008]: Teveel aan regeltjes leidt tot negeren, te weinig tot chaos. Kwaliteit in Bedrijf, februari, pagina 11 - 15.
Gils, A. van, Lijmbach, M.L.G. [2009]: Interview met C - ZSK. Stilte na de storm, liggen we op koers? Marineblad [uitgave: Koninklijke Vereniging van Marineofficieren], februari, 119e jaargang, pagina 4 - 9.
Croiset van Uchelen, H.W.B., Doeleman, H.J. [2008]: Hoe maakt je planning & control gemakkelijk en effectief? Marineblad [uitgave: Koninklijke Vereniging van Marineofficieren], augustus, 118e jaargang, pagina 24 - 29.
Geerdink, M., Peters, J. [2002]: Bij welke reorganisatie werk jij? Zijn verander modellen tijdloos? Www.managementsite.net.
Hek, R. van ‘t, [2007]: De terreur van e - mail, Management Team. nummer 16, pagina 48 - 55.
Haijtema, D.: Lynda Gratton [2004]: Behandel werknemers niet als kinderen. Management Team, oktober, nummer 17, pagina 22 - 26.
Hamel, G. [1996]: Strategie als revolutie. Holland Management Review, nummer 49, 13e jaargang, pagina 9 - 18.
Hetebrij, M. [2005]: Communicatie en macht. Kwaliteit in Praktijk, Kluwer, pagina 1 - 31.
Houben, M.F.J. [2007]: Gevaarlijk loyaal. Militaire Spectator, 176e jaargang, pagina 410 - 411
Kaplan, R.S., Norton, D.P. [2004]: Meten van de strategische inzetbaarheid van immateriële activa. Holland Management Review, nummer 95, 26e jaargang, pagina 62 - 74.
Kets de Vries, M.: Organizational Dynamic. Human resource management select, pagina 50 - 65
Kloosterboer, P. [2005]: Hoog Rendement Strategie: strategie als manifestatie van intenties. Holland Management Review, nummer 100, 22e jaargang, pagina 29 - 41.
Linde, H. van der, [2007]: Eindelijk af van de regeldruk? Management Team, nummer 11, pagina 68 - 74.
Lonkhuyzen, P. Van, [2007]: Manager wordt creativiteitsdelver. Management Team, nummer 5, pagina 62 - 66.
Mastenbroek, W.F.G. [1999]: Kleine stapjes zijn beter dan grote woorden. Holland Management Review, nummer 66, pagina 80 - 84.
Mulder, J. [2007]: Valkuilen bij veranderen. Interne communicatie, mei, pagina 6 - 9.
Naald, R., van der, Nijenhuis, B. [2007]: Veranderen? Vergeet het maar! [de dynamiek van het leren en vergeten]. Leren in organisaties, mei, pagina 34 - 37.
Naaijkens, F. [2008]: Etiquette, zo blijf je baas in eigen mailbox. Intermediair 26, pagina 26 - 29.
Oliemans, E.J. [2006]: De wet van Parkinson. Militaire Spectator, 2006, jaargang 175, pagina 366 - 367.
Pol, B., Swankhuisen, C. [1999]: Communicatie en gedragsbeïnvloeding. Holland Management Review, nummer 68, pagina 66 - 69.
Scholing, J. [2005]: Directie en strategie: een spannende relatie. Holland Management Review, maart - april, nummer 100, 22e jaargang, pagina 42 - 51.
Strijbosch, V. [2008]: Interview met PC - ZSK. Het CZSK verdient een impuls. Alle Hens [maandblad van de Koninklijke Marine], november, pagina 8 - 9.
Strikwerda, H. [2005]: De marginalisering van change management. Holland Management Review, mei - juni, nummer 101, 22e jaargang, pagina 17 - 31.
Veltkamp, F. [2008]: Trends en Ontwikkelingen in HR. Vision On, Januari / februari 2008, pagina 4 - 8.
Rapporten Defensie
Algemene Rekenkamer [2008]: Rapport bij het jaarverslag 2007 van het Ministerie van Defensie. Den Haag, Sdu Uitgevers, 21 mei.
Beaart, E.C.M. [2010]: Organisatie analyse. Directief of verbindend leiderschap? Den Haag.
Beaart, E.C.M. [2009]: Speerpuntenanalyse Platform Leiderschap Defensie, Den Haag, 20 oktober.
Beaart, E.C.M. [2009]: Mind the gap! ALP MM, Den Helder, Repro Noord.
Beaart, E.C.M. [2009]: Leiderschap in veranderingen. VRPEP, Den Helder, Repro Noord.
Beaart, E.C.M. [2009]: Speerpuntenanalyse platform leiderschap Defensie, Den Haag.
Beaart, E.C.M. [2008]: Regelgevingsproces in onderhoud. ALP OM, Den Helder, Repro Noord.
Beaart, E.C.M. [2007]: Leiderschap en betrokkenheid. HRM LAC, visie HRM.
Beaart, E.C.M. [2005]: Kennisstrategie CZSK. Den Helder, Repro Noord.
Beaart, E.C.M. [2004]: BGMC CZSK, Van formeel medezeggenschapsorgaan tot een instituut met meerwaarde voor de organisatie, Den Helder, Repro Noord.
Blauw Research, [2010]: Rapportage omgangsvormen. Een onderzoek naar omgangsvormen binnen 6 opleidingsinstituten van Defensie. Rotterdam, augustus.
Bunschot, van, F. Et al, [2010]: Sociale aspecten van leiderschap binnen Defensie. Eindrapport, Bosno, Den Haag, januari.
CDS, [2010]: Militaire Strategische Visie 2010. Den Haag, Ministerie van Defensie.
Defensie [2007]: Visie leidinggeven. Den Haag, werkgroep STAAL, november.
DGFC, [2007]: Evaluatierapport Defensiestaf, bestuurlijke evaluatie Defensie. Februari.
DGV [2009]: Sociaal Leiderschap bij Defensie. Beschouwingen rond krijgsmacht en samenleving. Den Haag, De kernvraag, december, nummer 138.
Dragt & Van Ernich training & Consulting [2009]: Defensie en integriteit - een discussie instrument. Maart.
Fiche [2010]: Nieuw leiderschap voor de toekomst. 17 april
Fiche: [2009]: Speerpuntenanalyse Platform leiderschap defensie, 20 oktober
Geerts, R.E. [2010]: Nieuw vertrouwen in leiderschap. Verkennend onderzoek naar de invloed van stijl van leidinggeven op de vorming van vertrouwen van de nieuwe generatie hoog opgeleide medewerkers in de capaciteiten en karakter van leidinggevenden binnen het Commando Dienstencentrum. NCOI business school,
Hubbelmeijer, J.H.[2008]: Mensgericht Leiderschap, gaat over oprechte belangstelling voor de persoon aan wie leiding wordt gegeven. HDV-04.
Koninklijke Landmacht [2002]: Handboek leidinggeven KL. Den Haag, Jellema Grafische Groep.
Leest, E., van [2010]: Van Horen, zien en zwijgen… naar horen, zien en melden! Amsterdam, VU Amsterdam.
MINDEF, [2008]. Actieplan Werving en Behoud. P/2008009326, Den Haag, april.
Nazlooimian, R. [2008]: Onderzoek naar de kloof tussen beleid en uitvoering bij het Ministerie van Defensie, ‘verbeter de [Defensie]wereld, begin bij een ander’. Rotterdam, Erasmus universiteit, augustus.
NOTA: [2010]: ‘Van Eredivisie naar Europees Voetbal. CDS, juli
NOTA: [2010]: Knelpunten leergang coach defensie, HRM academie, 20 januari
NOTA: [2009]: Project ‘beter verbeteren’. Aandacht voor beheer. Vanzelfsprekend. F2009008747, HDFC, 14 mei
NOTA: [2008]: Keuzes maken. F2008008778, HDFC, april
Schimmel, R. [2007]: Veranderkundige interventies bij ERP-implementaties: veranderen als collectief leerproces, Twente, Universiteit van Twente, november.
Staal, B., Borghouts, H.C.J.L., Meyer, J. [2006]: Ongewenst gedrag binnen de Krijgsmacht. Rapportage over onderzoek naar vorm en incidentie van en verklarende factoren voor ongewenst gedrag binnen de Nederlandse Krijgsmacht. Den Haag, september.
Timmerman, T.R. [2004]: Een veranderde organisatie. Een onderzoek naar de huidige organisatiecultuur van de Koninklijke Marine en de gewenste organisatiecultuur voor het Commando Zeestrijdkrachten. Amsterdam, VU Amsterdam.
Verweij-Jonker Instituut, Risbo, [2009]: P-facetten in opleiding, eindrapportage. Juli.
Winsen, A., van [2010]: Soft Controls within the Dutch Defence organization, Tilburg, Universiteit van Tilburg, juli.
Lezingen, seminars, masterclasses
Bommerez, J. [2009]: Onzichtbaar leiderschap. Utrecht, Denkproducties, 27 januari.
Bos, R. [2009]: Masterclass leiderschap. Buren, Business School Nederland. 2 maart .
BSN, [2008]: Masterclasses leiderschap.
BSN, [2008]: Masterclasses verandermanagement.
Fousert, D. [2008]: Dienstbaar leiderschap. Buren, Business School Nederland, 3 maart.
Tiggelaar, B. [2009]: MBA in 1 dag. Utrecht Denkproducties, maart.
Tiggelaar, B. [2009]: 5/95 Doorbraak. Utrecht, Denkproducties.
15 september.
Vinke, R. [2010]: Ontmoeting met Rob Vinke, Wijk bij Duurstede, OPB, 10 mei.
CDROM / luister CD’s
De Verandermanagement box [2008-2009]: Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement. Schiedam, Mainpress BV. 20 cd’s.
Groen, I, [2008]: Generatie Einstein op de werkvloer. Communiceren met jongeren van de 21e eeuw. Amsterdam, Pearson Education Benelux. 1 cd.
Defensie [2008]: Defensiebreed Gedrag[en]. Voor een sociaal veilige werk - en leefomgeving. Amsterdam, Audio Visuele Dienst Defensie. DVD en CDROM.
Ofman, D. [2007]: Bezieling en kwaliteit in organisaties. De beroemde handleiding voor creërende mensen en creërende organisaties. Utrecht, Servire, 6 cd’s
Tiggelaar, B. [2003-2004]: Management classics. Schiedam, Mainpress BV en Ben Tiggelaar, 10 cd’s.
Tiggelaar, B.: Goeroes in leiderschap en verandering, Denkproducties, bonuscollege
Zwart, C.: Koerszoekend leiderschap. Enkhuizen, Narrator. 2 cd’s.
Kranten
Klopper, R. [2011]: Krijgsmacht loopt te snel leeg, in: De Telegraaf 15 april 2011.
Internet
Diverse internet sites bezocht voor achtergrond informatie en om een bredere context te verkrijgen.

Schrijf je nu in voor de VIPfactor masterclass

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds