Hoe kom je in contact met je medewerkers?

Investeren

Ministers

Problemen

Investeren in persoonlijk leiderschap

Medewerkers worden nog altijd te weinig gehoord. Alles lijkt gebaseerd te zijn op instrumenteel handelen, onderbouwd door spreadsheets en plannen van aanpak die in de praktijk niet (voldoende) blijken te werken. Of besluiten worden zonder visie genomen, op emotionele gronden en sentimenten en niet op feiten. Medewerkers geloven niet in deze plannen, gewoonweg omdat de ervaring geleerd heeft dat de uitvoering ver van deze theorie af staat. Defensie is bijvoorbeeld erg intern gericht (ondanks dat dit intern vaak anders beleefd wordt), wat niet meer past bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen van diversiteit en de andere denkwijze van de nieuwe generaties.

Uit mijn scenarioplanning blijkt dat persoonlijk leiderschap van essentieel belang is, waar structureel in moeten worden geïnvesteerd.

Niet de structuren, procedures en maatregelen zijn bepalend voor de prestaties van, maar de mensen – talent, potentieel, boegbeelden – zijn de sleutel tot succes. 

Dit blijkt uit mijn analyse van de literatuurstudie, het veldonderzoek en mijn andere, soms onconventionele, onderzoeksmethoden. Om gewenst gedrag te ondersteunen adviseer ik de aandacht te richten op drie pijlers, in het rapport ‘Leiderschap is core business’ afgekort als de VIPfactor, waarmee het persoonlijk leiderschap wordt versterkt. Dat hiermee de kern is geraakt, blijkt uit een aantal succesvolle casussen waarop deze pijlers zijn getoetst.

Het rapport ‘Leiderschap is core business’ geeft, naast de uitkomsten van een grondige analyse, heldere aanknopingspunten voor het behalen van de organisatiedoelen en is voor allerlei organisaties nuttig om te lezen.

Download het boek ‘Leiderschap is core business’ 

Ministers en staatssecretaris van Defensie

Mijn onderzoek heb ik in eerste instantie besproken met minister Hans Hillen, die heel goed zag hoe veranderingen tot stand moeten komen, van binnenuit. Daarna heb ik een gesprek gehad met minister Jeanine Hennis-Plasschaert, om de mogelijkheden te bespreken van mijn onderzoek, waarbij ik alleen maar kan zeggen dat ook zij zag wat er moest gebeuren. Als laatste heb ik recentelijk een aantal gesprekken gehad met de huidige staatssecretaris Barbara Visser, over de mogelijkheden om ongewenst gedrag uit te bannen. Ook zij weet heel goed wat er aan de hand is en wat er dient te gebeuren. De vraag is: waar blijft het handelen?

Ik kan uiteindelijk maar één ding concluderen uit de gesprekken: dat er een groot verschil is tussen begrijpen en uitvoeren. Daar is moed voor nodig, moed om te handelen, en die moed ontbreekt wat mij betreft. Gevolg hiervan is dat het allemaal blijft bij het oude en het hierdoor ook gelegitimeerd is dat er steeds nieuwe geldverslindende onderzoeken worden gedaan om zich daarachter te kunnen verschuilen (om aan te tonen dat er toch actie wordt genomen). Geldverslindende onderzoeken waar uiteindelijk weinig tot niets mee wordt gedaan in de praktijk. Dat is jammer voor een organisatie die dat juist wél nodig heeft.

Problemen bij de publieke sector

Waarschijnlijk herken je diverse pijnpunten uit mijn onderzoek die ook van toepassing zijn bij jouw eigen organisatie. Problemen bij de Belastingdienst over het wel of niet uitkeren van kindertoeslagen, problemen bij het Ministerie van Justitie of het Ministerie van Landbouw over de juistheid van toezicht, maar ook de jarenlange problemen bij de brandweer van Amsterdam, bij de Nationale Politie en ga zo maar door. Er gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen, en ook veel geld gaan kosten om op te lossen.

Niet de structuren, procedures en maatregelen zijn bepalend voor de prestaties in de publieke sector, maar de mensen – talent, potentieel, boegbeelden – zijn de sleutel tot succes. Persoonlijk leiderschap dus!

Ik ben gespecialiseerd in de publieke sector en kan door mijn manier van optreden met mijn VIPfactor, en MBA2-methode de juiste analyse doen én oplossingen aandragen om uiteindelijk een lerende organisatie te creëren waarin een veilige omgeving wordt gerealiseerd.

Schrijf je nu in voor de VIPfactor masterclass

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds