fbpx

Persoonlijk leiderschap Blogs

Jouw Innerlijke Kompas

Jouw Innerlijke Kompas

Competentiemanagement Deze week dacht ik terug aan een training die ik jaren geleden heb gevolgd over competentiemanagement. De desbetreffende trainer presenteerde een door hem zelf ontwikkeld model. Hij was echt goed in dit soort dingen ontwikkelen, het was een...

Vijf Mindset succesfactoren

Vijf Mindset succesfactoren

We nemen ons elke dag wel dingen voor om te gaan doen of juist te laten. Op het moment dat het nieuwe jaar begint hebben we meestal veel goede voornemens. Hoe zorg je er nu voor dat je al die voornemens ook daadwerkelijk succesvol uitvoert? De eerste hindernis is het...

Jezelf ontdekken, jezelf zijn

Jezelf ontdekken, jezelf zijn

Het moment dat het voor mij duidelijk was dat het allemaal anders zou kunnen, was op het moment dat iemand zei: “Doe dat nou maar, want Egon heeft dat gezegd.” Deze uitspraak verraste me enorm, want ik begreep niet dat het logisch was om iets te doen alleen omdat ik...

You are what you do, not what you say

You are what you do, not what you say

Als ik de overheid zou kunnen vormgeven, dan zou dit een overheid zijn waarbij de medewerkers de ruimte krijgen zichzelf te zijn. Een overheid die meegaat met de huidige tijd. En niet alleen in ondersteunende technieken (hardware), maar ook...

Zonder persoonlijk leiderschap en talentontwikkeling geen innovatie

Zonder persoonlijk leiderschap en talentontwikkeling geen innovatie

Uit de door het blad Effect gepubliceerde cijfers van ‘The conference board’ komt naar voren dat de Nederlandse arbeidsproductiviteit tot de top van de wereld behoort. De beschreven gevolgtrekking is ook dat er weinig rek meer zit in de bestaande economie voor de...

Leiderschap en talent ontwikkelen, ONZIN!

Leiderschap en talent ontwikkelen, ONZIN!

Gewoon wat ontnuchterende cijfers. Uit een wereldwijd onderzoek van Mercer komt naar voren dat drie van de vijf organisaties het budget voor talentontwikkeling heeft verhoogd. Prima alleen staat daar tegenover dat slechts 24 procent van de verantwoordelijken...

De overheid van de toekomst!

De overheid van de toekomst!

Als ik de overheid zou kunnen vormgeven, dan zou dit een overheid zijn waarbij de medewerkers de ruimte krijgen zichzelf te zijn. Een overheid die meegaat met de huidige tijd, niet alleen in ondersteunende technieken (hardware) maar ook door gebruik te maken van het...

Unleash the power within met Anthonie Robbins

Unleash the power within met Anthonie Robbins

De kennismaking  In 2012 hoorde ik voor het eerst van de naam Anthony Robbins. Mogelijk heb ik de naam wel eens eerder gehoord, maar dan niet bewust. Omdat ik op dat moment - na 33 jaar gewerkt te hebben bij het Ministerie van Defensie - in een andere fase van...

De vijf V’s van vooruitgang en groei

De vijf V’s van vooruitgang en groei

De wereld is enorm aan het veranderen, de bewustwording neemt toe, informatie is overal beschikbaar en de technologie gaat sneller dan het menselijk begrijpen. De inrichting en het gedrag van veel bedrijven en organisaties is nog steeds gebaseerd op de oude...