Wat betekent de VUCA-Wereld voor jouw organisatie?

“Het staat voor mij als een paal boven water dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen koers”.

Remco Claassen

Leiding geven

Urgentie

VUCA 

Managen

Oplossing

Leiding geven

De wereld is aan het veranderen, waardoor er behoefte ontstaat en noodzaak is tot een andere manier van leiding geven. Om op een juiste manier leiding te geven aan medewerkers zal je eerst leiding moeten geven aan jezelf! Je zal jezelf eerst goed moeten (leren) kennen en moeten weten wie je zelf bent: wat zijn jouw kernwaarden en wat is jouw passie, oftewel waar zit jouw energie. Het gaat meer om jouw persoonlijk leiderschap tonen en minder om managen, daarmee bedoel ik controle en schijnzekerheid. Leef het goede voorbeeld!

Urgentie

Leiding geven is niet meer hetzelfde als 100 jaar geleden terwijl de inrichting van onze organisaties nog steeds gestoeld is op de principes van 100 jaar geleden. Er wordt nu een ander gedrag verwacht van de leidinggevende, maar is dat wel mogelijk? Misschien nog wel belangrijker, wil de leidinggevende wel ander gedrag tonen of kan hij/zij dat niet? Urgentie is wel geboden. We bevinden ons in een wereld die de komende jaren steeds meer een VUCA wereld gaat worden. Kijk maar naar de huidige corona crisis, de wereld is ermee overvallen en binnen een paar maanden heeft iedereen ermee te maken of je nu wilt of niet! Maar wat betekent die VUCA wereld eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk om als organisatie daarop in te spelen, en wat is er anders aan leiding geven in een VUCA wereld? Als veel variabelen snel veranderen, onzeker zijn, complex zijn en vaag zijn, dien je op een andere manier te werken. Niet meer alles strak vast zetten maar juist flexibel en visionair zijn. Je dient te zorgen voor VUCA oplossingen. Deze VUCA oplossing ligt in het begrip persoonlijk leiderschap en medewerkers betrekken bij de organisatie. Het wetenschappelijke onderbouwde DNA ontwikkel assessment kan jou en je organisatie wel eens helpen in deze onzekere toekomst. Dit assessment is speciaal ontwikkeld om inzicht te geven in de VUCA kenmerken bij personen.

VUCA

VUCA is een acroniem. Het staat voor:

  • Volatile (snel veranderend),
  • Uncertaincy (onzekerheid),
  • Complexity (complex),
  • Ambiguous (dubbelzinnig).

We hebben, zowel personen als organisaties, steeds meer te maken met continu veranderende situaties, met een hoge onzekerheid en een complexiteit die lang niet altijd helder (en zichtbaar) is. Dit is de wereld waarin wij ons nu bevinden en dit zal zich de komende jaren alleen nog maar meer gaan manifesteren. Je zult beter moeten inspelen op al die veranderingen.

Volatile gaat over de vluchtigheid en beweeglijkheid van de veranderingen in de wereld. De social media spelen hierin volgens mij ook een belangrijke rol, in met name de snelheid van informatie en het bekend worden van allerlei nieuwsfeiten (denk aan fake news, klokkenluiders enzovoort).

Uncertaincy is in de wereld enorm toegenomen. In begin van de 20e eeuw was het vanzelfsprekend dat je iets kon voorspellen door naar de geschiedenis te kijken en dat te vertalen naar de toekomst. Dit is niet meer zo en de toekomst is niet meer voorspelbaar.

Dan is er als laatste ambiguous, niets is vanzelfsprekend meer, het is dubbelzinnig en meervoudig. Informatie is bijvoorbeeld onduidelijk, onvolledig of spreekt zichzelf tegen. Hoe meer ambigu de wereld is, hoe moeilijker het is om zaken goed te interpreteren.

Het oude managen

Gezien deze hoeveelheid aan variabelen is het wel duidelijk dat je als persoon, maar zeker als organisatie, niet verder kan gaan in het managen zoals Frederick Taylor (scientific management; begin 20e eeuw) ons dat heeft geleerd, en waar de meeste organisaties nog steeds mee bezig zijn: controleren en zo een schijnzekerheid creëren.

De oplossing

Hoe moet het dan wel? Het antwoord is eigenlijk simpel. Maar door de simpelheid blijkt het in de praktijk blijkbaar altijd moeilijk te zijn. De oplossing is ‘persoonlijk leiderschap’. In hoeverre heb jij de moed om jezelf te durven zijn? In hoeverre ken jij jezelf? Weet jij wel wat jouw passie is en waar jij gelukkig van wordt? Op het moment dat jij weet wie je bent, hoef je jezelf niet anders voor te doen. Dat maakt het leven makkelijker en leiding geven wordt dan ook veel eenvoudiger.

Ik kan je helpen jezelf te (her)ontdekken. Dit kan door middel van verdiepingsgesprekken, het volgen van mijn seminars of door een presentatie van mij mee te maken. Afhankelijk van de vraag kunnen we kijken wat de beste mogelijkheid voor jou als persoon of als organisatie is. Neem vrijblijvend contact op.

Schrijf je nu in voor de VIPfactor masterclass

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds