Is verandermanagement onderdeel van jouw organisatiecultuur?

"Men dient wel te bedenken dat er niets moeilijker is om uit te voeren, niets minder kans van slagen heeft, niets gevaarlijker is om aan te beginnen, dan het wijzigen van de bestaande orde."

Niccolò Machiaveli

Verandermanagement

Gedrag

Communiceren

Betrokkenheid

Verandermanagement onderdeel van jouw organisatiecultuur?

Veranderingen zijn soms eng, soms geweldig, soms vervelend of gewoon geweldig vervelend. Het ligt er maar net aan wat veranderd moet worden, wat de veranderingen zijn en wie daaraan mee gaan werken. Veranderingen hebben zingeving en draagvlak nodig. Bij veranderingen is het bewustzijn en de noodzaak inzien van het veranderen essentieel maar meestal is de allereerste gedachte: ‘What’s in it for me?’. Reden te meer om het eens over een andere boeg te gooien: verandering van binnenuit.

Deze aanpak voorziet niet in een ‘eiland’-benadering, ‘hokjes denken aanpak’ of een opgelegde benadering van buiten of top-down, maar een benadering die vanuit intrinsieke motivatie is ingegeven. Een benadering die niet gaat voor korte-termijn successen maar voor langdurige duurzame verbeteringen van binnen uit.

 

Gedrag en gewoonten veranderen

Gedrag en oude gewoonten blijken moeilijk te veranderen. Intensievere begeleiding in het ondersteunen van de medewerker tijdens een verandertraject levert een veel beter en dus duurzamer resultaat op. Snelle veranderingen gaan langzamer dan langzame veranderingen. Om echte veranderingen te realiseren is het belangrijk om alle medewerkers erbij te betrekken. Dit doe je door een groep van vrijwilligers samen te stellen uit een diversiteit aan medewerkers, medewerkers die echte betrokkenheid hebben met de organisatie. Maak hiervoor speciale empathisch vermogende teams ‘vrij’ die ondersteuning verlenen aan de medewerker, en dus ook aan de leidinggevende.

Het voordeel om voor deze methodiek te kiezen is dat deze veranderingen echt tot duurzame veranderingen en resultaat leiden. Een ander voordeel is dat het veel minder geld kost aan allerlei onnodige en geld verslindende onderzoeken en adviesbureaus.

Top-down vs bottum-up

Het enthousiasmeren van ‘persoonlijke’ leiders in de organisatie die zo’n transformatieproces op gang weten te brengen door de juiste mix van ‘harde top-down’ en ‘zachte bottom-up’ maatregelen in te zetten. Dit betekent ook het doorbreken van de hiërarchische lagen in de organisatie en het creëren van directe contacten met medewerkers.

Communiceren als leider

Communiceren is een vak apart. Zodra iedereen zich dit realiseert, is de eerste stap al gezet. Elk woord, elk moment, locatie, situatie kan verkeerd geïnterpreteerd worden.

Denk jij van te voren na over de boodschap? In welke vorm waarin dit het beste gegoten kan worden, of de boodschap specifiek of juist algemeen is?

De drempel naar leidinggevende

De drempel naar de leidinggevenden moet worden verlaagd. ‘Mijn deur staat altijd open’ is niet drempelverlagend. Deze methode werkt niet meer. De leidinggevende moet de drempel verlagen door zelf aan de andere kant te gaan staan, dus naar buiten te treden waardoor de drempel als het ware niet meer bestaat.

Betrokkenheid

Betrokkenheid is een vereiste om uitzonderlijke prestaties neer te zetten voor het bereiken van sterke organisaties. Hiervoor heb je bewustwording, zingeving en intrinsieke motivatie nodig. Betrek medewerkers in een volwassen relatie, bevorder hun autonomie en laat hen een duidelijk gevoel ontwikkelen voor verplichtingen en verantwoordelijkheden.

 

 

 

 

Deze methodiek kan ik ondersteunen en tot een succes maken voor jouw organisatie.
Het toepassen van deze methodiek is een succes is geworden bij de Koninklijke Marine in Nederland.

 

 

 

"Beaart verstaat de kunst om anders naar je eigen organisatie en gedrag te leren kijken."

Wim Kooyman

Coach team

Ik help mensen graag om zichzelf te ontdekken waardoor ze dichter bij zichzelf komen te staan. Door dichter bij jouw innerlijke kompas (‘IK’) te komen zal je ook gelukkig worden. Om mensen beter te helpen bij hun innerlijke kompas te komen of dit te ontdekken (zie ook VIPfactor Innelijk Kompas ontwikkel assessment) heb ik gekozen om een samenwerking aan te gaan met een aantal top coaches. Je zou ze ook VIPcoaches kunnen noemen. Ook speelt daarbij mee dat ik mijn tijd meer wil besteden aan het geven van presentaties, lezingen, workshops en seminars.

Aan de slag met jouw VIPfactor Innerlijk Kompas ontwikkel assessment

Na het afnemen van DNA ontwikkel assessment wordt de uitslag van deze test door middel van een uitgebreid rapport aan jou toegelicht. Deze toelichting zal ik altijd zelf voor mijn rekening nemen. Met de nieuwe inzichten krijg je waarschijnlijk een bevestiging in diverse aspecten die je diep van binnen wel al wist. Maar mogelijk krijg je ook inzichten die je verassen. Met deze rijke nieuwe informatie kan je natuurlijk zelf aan de slag gaan. Maar je kan je ook laten begeleiden door mij of een goed top coach zoals die op mijn website staan. Deze topcoaches kunnen je helpen jouw innerlijke kompas terug te vinden. Dit kan ik natuurlijk geheel vrijblijvend met je bespreken.

De keuze die je maakt bepaal je uiteraard zelf. Ik kan je alleen advies geven in welke coach het best bij jou zou kunnen passen.

De VIPfactor interviews

Het is belangrijk dat je dingen doet die bij je passen. In mijn vele jaren bij Defensie heb ik gezien dat een organisatie zichzelf kan verliezen in systemen en structuren. Er is geen oog voor de kwaliteiten van de medewerkers. Hierdoor worden talenten van veel medewerkers niet optimaal benut.

Terwijl het beter kan!  Je kunt als medewerker zelf een succesvolle carrière en een gelukkiger leven creëren. Daar heb je wel een beetje moed voor nodig, want dat gaat niet automatisch. Maar ook moet de organisatie inzicht krijgen, meedenken en vooral in actie komen.

Wil jij de talenten van jezelf, jouw collega’s en medewerkers beter benutten? Ik kom graag met je in contact!

Schrijf je nu in voor de VIPfactor masterclass

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds