Pereboom Coaching

Pereboom Coaching is er voor wie van betekenis wil zijn. Bezit je de gedrevenheid om bij te dragen aan waardevolle ontwikkelingen? Zet je dan in voor meer regie richting je ambities.

Pereboom Coaching neemt actief deel aan netwerken waarin deskundigen zich verdiepen in samenwerken en samenleven, nu en in de toekomst. Wil je in een snel veranderende wereld optimaal functioneren? Zelfvertrouwen en het kunnen benoemen van krachten en valkuilen zijn daarin van het grootste belang.

Pereboom Coaching stelt de eigenheid van haar klanten centraal. Weet jij waaruit de meest stabiele kern binnen je persoonlijkheid bestaat? Onderzoek je diepste drijfveren en creëer een eigen referentiekader dat levenslang van waarde blijft bij het maken van keuzes.

In Pereboom Coaching vind je een integere en betrokken sparringpartner die informeel en intuïtief werkt maar ook bijdraagt met verhelderende modellen. Er zijn zowel korte interventies mogelijk als lange(re) begeleidingstrajecten. Loop je rond met actuele dilemma’s of bevind je je in een levens veranderend proces? Al na een eerste gesprek ontstaat er beweging en wordt het makkelijker om beslissingen te nemen en je eigen richting te bepalen.

Pereboom Coaching legt het fundament onder krachtig (persoonlijk) leiderschap. Zoveel mensen, zoveel vormen van leiderschap. Leer die kunst. Weet welke wezenlijke kwaliteiten jou helpen in tijden van tegenwerking en tegenslag. Gebruik de vrijgekomen ruimte om je ambities te volgen.

 

Intrinsieke Diversiteit

“Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen” staat op een Loesje-poster. Pereboom Coaching draagt bij aan het benoemen van iemands ‘zelf’ aan de hand van het gedachtegoed van Lynn E. Taylor (Taylor Protocols Inc., Seattle – WA, USA). Hiermee is het mogelijk om eigenheid af te lezen aan wezenlijke verschillen tussen mensen zonder op uiterlijkheden af te gaan. Taylors denkmodel is gebaseerd op intrinsieke drijfveren zónder significante invloed van cultuur, opvoeding, educatie en (werk)ervaring. Pereboom Coaching maakt sinds 2012 tot grote tevredenheid gebruik van deze Core Values Index (CVI™) omdat het model niet ‘discrimineert’: In iedereen zijn alle gedefinieerde drijfveren herkenbaar (meetbaar), slechts kracht en onderlinge verhouding verschillen.

Pereboom Coaching noemt dit fenomeen Intrinsieke Diversiteit. De ervaring leert dat het voor klanten van elke leeftijd en in elke positie of functie nuttig is om zo’n profiel van zichzelf te kennen.

Diensten

Pereboom Coaching ondersteunt persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling, waaronder teamoptimalisatie, zelforganisatie, zelfsturing en ook uitvalpreventie. Ze begeleidt teams tijdens ontwikkeltrajecten. Ze geeft strategisch advies aan MT’s en leidinggevenden. Om recht te doen aan ieders specifieke vraag en omstandigheid wordt een plan-van-aanpak met offerte op maat aangeleverd.

Een eerste stap kan zijn het maken van een CVI™, een betrouwbaar online onderzoek dat op basis van 10 punten een profiel van intrinsieke drijfveren herkenbaar in beeld brengt. Dit onderzoek inclusief twee coach gesprekken wordt als één pakket geleverd.

Pereboom Coaching werkt door heel Nederland. Gesprekken kunnen worden gevoerd op locatie bij de klant of in Arnhem waar de praktijk gevestigd is.

Schrijf je nu in voor de VIPfactor masterclass

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds