De wereld is enorm aan het veranderen, de bewustwording neemt toe, informatie is overal beschikbaar en de technologie gaat sneller dan het menselijk begrijpen. De inrichting en het gedrag van veel bedrijven en organisaties is nog steeds gebaseerd op de oude denkbeelden van Frederic Taylor (Scientific management; begin 20e eeuw). De Einstein generatie heeft echter een volledig nieuwe stijl van kijken, denken en leren. Hoe ga je als organisatie, maar ook als ondernemer/ZZP’er, om met de veranderingen en nieuwe inzichten in de maatschappij? Hoe overleef je de toekomst?

Voor een grootschalig onderzoek naar leiderschap en gedrag (2011) zijn meer dan 400 interviews afgenomen met hoogleraren, leiderschap goeroes, 2e Kamerleden, vakbondsvoorzitters, auteurs en een diversiteit aan militairen. Uit dit onderzoek blijkt dat het potentieel van mensen niet wordt benut. Verder blijkt dat er tegenwoordig andere eisen worden gesteld aan relaties en het hiermee gepaard gaande gedrag. Het gedrag van zowel leidinggevenden als medewerkers zal moeten veranderen om langdurig succes te krijgen. Dit geldt ook voor het gedrag in zakelijke overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. De vijf V’s van vooruitgang en de V.I.P.factor® zullen u daarbij helpen.

Door de VIPfactor daadwerkelijk in de praktijk te brengen zal er meer kracht bij iedereen vrijkomen en zullen dromen worden gerealiseerd. De vijf V’s van vooruitgang zullen hierdoor meer impact hebben en een voorsprong geven in jou als persoon of als bedrijf. Succes verzekerd voor de toekomst van jou of jouw bedrijf! Zowel de VIPfactor als de vijf V’s van vooruitgang kunnen toegepast worden als persoon maar ook uitgevoerd worden voor het gehele bedrijf.

De vijf V’s van vooruitgang

Visie

Visie heeft te maken met een stip aan de horizon. Waar je als persoon, maar ook als bedrijf, naar toe wilt. Het is de kunst om een visie zodanig onder woorden te brengen dat óf je medewerkers deze begrijpen, óf dat je opdrachtgevers en klanten de waarde daarvan inzien en daardoor jouw basis waarde gaan ondersteunen. In feite is het een beknopte verklaring van de doelstellingen die je jezelf of het bedrijf stelt voor middellange tot lange termijn. De visie moet extern en marktgericht zijn en moet duidelijk maken hoe jij als persoon of als organisatie door de wereld gezien wil worden. Het is een onmisbaar hulpmiddel om zeker in een onzekere en veranderende wereld te overleven. Vaak wordt de wens tot uiting gebracht zich te onderscheiden van gelijksoortige ondernemingen. Door een gemeenschappelijk doel voor ogen te hebben inspireert en motiveert dit de klant, opdrachtgever of medewerker; dé voorwaarde voor strategisch succes. Om het effect van een visie volledig te benutten is het wel noodzakelijk dat deze visie te begrijpen is voor iedereen; men moet zich aangesproken voelen om de visie te willen realiseren of te omarmen. Heb jij al een visie als persoon of als bedrijf, waar wil jij naar toe?

Vragen stellen

Vragen stellen heeft met luisteren te maken, maar meer nog met iemand willen begrijpen. Door vragen te stellen wil je meer over deze persoon te weten komen. Niet omdat dit in één of ander lijstje staat, maar omdat je echt interesse hebt. Door deze oprechte interesse ga je een verbinding aan met die andere persoon. De meeste mensen zijn eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig en met de doelen die moeten worden behaald. Als je dan zaken met iemand wil doen, gaat het meestal niet om die persoon maar om de deal die je wil sluiten. Je wil dat die persoon iets voor jou gaat doen; je gaat dan recht op je doel af en gaat eigenlijk voorbij aan de persoon waarmee je de deal sluit. Dit lijkt te werken in een hiërarchische verhouding, maar werkt zeker niet op de lange termijn. Op de lange termijn heb je het over relaties en over de duurzaamheid van deze relaties. Dit zijn geen quick wins maar lange termijn investeringen en vertrouwen hebben in elkaar. Vragen stellen is daarom van essentieel belang om duurzaam succes te realiseren zowel intern als extern. Deze andere attitude (gedrag) ligt niet buiten jezelf, maar kan je jezelf aanleren zodat het een 2e natuur wordt.

Verschillen zien

Door goed te luisteren, maar meer nog door goed te kijken (en natuurlijk vragen te stellen) zal je verschillen gaan waarnemen bij anderen mensen. Vaak staren we ons blind op de functie die iemand heeft en zien we de mens achter deze functie niet. We acteren dan in relatie tot die functie en laten ons gedrag door diezelfde functie bepalen. Er is dan geen sprake van het maken van een verbinding met deze persoon. Het blijft allemaal oppervlakkig en correct zakelijk, er is geen ‘warmte’ en oprechtheid te ontdekken. Je handelt richting functie ongeacht wie achter die functie zit. Winston Churchill zei het al: “er is niets zo ongelijk als het gelijk behandelen van ongelijken”. Het gaat erom dat je de persoon achter de functie ziet en gaat ontdekken waar iemand goed in is of in uitblinkt. Op het moment dat je dit wilt zien en de sterke aspecten van deze persoon gebruikt zullen er ongekende samenwerkingsvormen ontstaan. Waarom? Omdat je op dat moment het beste van die persoon ziet en daar naar zal gaan handelen. Het voordeel is dat diegene dan ook vanuit zijn passie kan werken en daarmee in de ‘flow’ komt.

‘Zie iemand zo hij is en hij zal zo blijven, zie iemand zoals hij kan zijn en hij zal zo worden’.

Je kan je eigen inlevingsvermogen ontwikkelen om zo de kwaliteiten van mensen te zien. Hierdoor zullen die mensen je juist ook meer gaan waarderen en meer voor jou gaan betekenen.

Vertrouwen

Heb je vertrouwen in je medewerkers, klanten of opdrachtgevers of heb je de regel; ‘vertrouwen is goed maar controle is beter’. Op het moment dat je je medewerkers of je relaties niet vertrouwd zullen zij jou ook niet vertrouwen. Als je op duurzame relaties wilt inzetten dan zal je zelf de eerste stappen moeten zetten. Vertrouwen heeft te maken met het loslaten van controle in de positieve verwachting dat de ander doet wat jij min of meer verwacht. Dat betekent dat je geloof hebt in iets of iemand. Vertrouwen betekent dat we bereid zijn onzekere situaties tegemoet te treden, omdat we een hoger doel hebben (visie) en ervan overtuigd zijn dat we zullen leren en ons aanpassen. We zijn van nature geneigd om te straffen in plaats van te vertrouwen. Het resultaat is een negatieve spiraal waarin vooral gevoelige mensen in paniek raken en in een gat van twijfel raken. Ze worden hierdoor passief en durven zich niet meer pro actief op te stellen. Op het moment dat je mensen vertrouwd zullen ze gaan groeien en meer eigen initiatieven durven nemen waardoor de productie zal toenemen of de relatie zal verbeteren. Dit zal direct leiden tot meer betrokkenheid, bevlogenheid, bezieling en motivatie; essentiële elementen om duurzame relaties op te bouwen. Waar wacht je nog op?

Veiligheid

Veiligheid heeft te maken met het creëren van een veilige omgeving waar macht niet de boventoon voert. In hoeverre geef je als opdrachtgever, leidinggevende of ZZP’er een veilige omgeving zodat de mensen in je omgeving geen angst hebben om de dingen te zeggen die op dat moment noodzakelijk zijn. Dat mensen in je directe omgeving geen angst kennen om eerlijke feedback te geven. In hoeverre ben je je er als ondernemer van bewust dat je wel of geen ruimte geeft aan je opdrachtgevers of potentiele opdrachtgevers? Op het moment dat jij een veilige omgeving creëert krijg je namelijk veel meer te horen. Je werkt dan in feite als team waar iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en eigenaarschap toepast. Hierdoor realiseer je ook nog eens dat er ruimte is voor ontwikkeling en het ontdekken van iedereen zijn talent. Als hier sprake van is zal er veel spontane energie ontstaan waardoor automatisch de productie en het gunnen naar elkaar toe toeneemt. Succes zal hierdoor dus ook toenemen.

De VIPfactor

Om de Vijf V’s van Vooruitgang goed te kunnen uitvoeren zal je eerst aan jezelf moeten gaan werken. Je kunt pas succesvol zijn als je weet wie je zelf bent en wat jou drijft of waar jouw kracht zit. De succesformule zit in persoonlijk leiderschap. Dit is verpakt in het acroniem V.I.P. Dit kent iedereen natuurlijk van Very Important Person, maar dit acroniem is de vertaling van persoonlijk leiderschap en betekent: Volhouden, Identiteit (visie hebben) en als basis Persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling

We zijn allemaal opgegroeid in een bepaalde context waardoor we dingen doen waar we aan gewend zijn. Dit noemen we de zogenaamde comfortzone. Dit wil echter niet zeggen dat jij jouw talenten gebruikt; misschien zijn er bepaalde talenten onontdekt waarmee je gelukkiger kan worden. Persoonlijke ontwikkeling gaat over het ontdekken wie je nu werkelijk bent en waar jouw kracht ligt. Om jezelf te ontwikkelen en jouw talent te vinden kun je het gratis downloadbare boek van ‘Succesvol leiderschap’ lezen via bookboon.com. Op het moment dat je weet wie je bent weet je ook waar jouw kracht ligt en waar je niet goed in bent. Dit helpt enorm om in de toekomst de dingen te doen die bij jou passen!

Identiteit

Op het moment dat je weet wie je bent krijg je ook meer zelfvertrouwen en hoef je jezelf niet meer te bewijzen aan anderen. Uiteindelijk hoef je je ook niet anders voor te doen. Dat maakt het leven veel makkelijker. Besef ook als je als ‘palmboom’ geboren bent je dan nooit een ‘eikenboom’ zal worden. Probeer dus niet iemand anders te zijn of na te doen; wees gewoon jezelf (#wordenwiejebent). Wat bijzonder is, is dat op het moment dat je jouw identiteit hebt gevonden, je ook meer aandacht kan hebben voor anderen. Juist hierdoor kun je beter luisteren (vragen stellen), verschillen zien en vertrouwen geven. Tevens zal je dan in staat zijn een visie te ontwikkelen als persoon. Waarom? Omdat je in je kracht staat en weet wat je wilt en toekomstgericht kan zijn. Dit geeft energie!

Volhouden

Na de persoonlijk ontwikkeling en het daaropvolgend ontdekken van identiteit komt het er op aan om je nieuwe inzichten en nieuwe wegen vast te houden. Het is vaak erg moeilijk om met de nieuwe inzichten ook anders te gaan handelen. Het gaat om volhouden van ingezette wegen. Er is niets moeilijker dan het volhouden van nieuw gedrag. Uit een onderzoek van het CALLUP instituut blijkt dat er gemiddeld 66 dagen nodig zijn om een kleine verandering toe te passen en vast te houden. Hoe komt dit nou? Dit heeft te maken met ons onbewust gedrag dat 95% van ons gedrag uitmaakt, slechts 5% is dus bewust gedrag. We doen veel op de automatische piloot (onbewust gedrag). Op het moment dat je ander gedrag wilt aanleren moet je ervoor zorgen dat je vanuit je bewuste gedrag (de verandering) uiteindelijk in je onbewust gedrag komt, dit zal dus gemiddeld 66 dagen duren. Uiteindelijk kun je zeggen dat je een nieuw patroon hebt gecreëerd dat ‘automatisch’ in stand blijft. Dan ben je bezig jouw visie daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Schrijf je nu in voor de VIPfactor masterclass

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds