Het moment dat het voor mij duidelijk was dat het allemaal anders zou kunnen, was op het moment dat iemand zei: “Doe dat nou maar, want Egon heeft dat gezegd.” Deze uitspraak verraste me enorm, want ik begreep niet dat het logisch was om iets te doen alleen omdat ik het had gezegd. Door deze opmerking ging ik bewuster naar mijzelf kijken en begon het proces van ontdekken. Ik kwam erachter dat mensen mij anders zagen dan dat ik mijzelf zag. 

Enthousiasmeren

Ik heb 33 jaar bij het Ministerie van Defensie gewerkt en deed in mijn tijd bij de Koninklijke Marine in Den Helder (2004 tot 2009) veel inzichten op. Ik ontdekte vooral achteraf waar ik goed in was. In deze dynamische, leuke, passievolle en leerzame tijd ontdekte ik dat ik het prettig vond om in een groep te werken. Ik ontdekte dat het (samen)werken met en het enthousiasmeren van mensen me goed afgaat. Ik ontdekte in die periode ook dat ik medewerkers in zichzelf kon laten geloven en ze kon laten inzien dat initiatieven gerealiseerd kunnen worden ondanks eerdere teleurstellingen. Zelfs in een hiërarchische en op macht gebaseerde organisatie als Defensie. Verder kwam ik erachter dat ik makkelijk contact maakte met de toenmalige top van de Koninklijke Marine en als een soort ‘bruggenbouwer’ functioneerde.  

Ik verbaasde me over de positieve reacties die ik van mijn collega’s kreeg. Die betroffen voornamelijk mijn positieve houding, enthousiasme en het altijd zoeken naar oplossingen en kansen. Ik ging mezelf steeds beter begrijpen en kreeg in de gaten waar mijn kracht en energie liggen: mensen helpen en mensen enthousiasmeren.  
Het verwonderlijke is dat ik hier voor mijn gevoel niets bijzonders voor deed, ik was mezelf. Door de nieuwe inzichten in mezelf kon ik deze eigenschappen exploreren. Op het moment dat je jezelf gaat ontdekken, ontdek je ook wat wel en niet bij je past. Het is vaak moeilijk om je eigen talent te ontdekken. Andere mensen kunnen je daarbij helpen. Op het moment dat je weet wat jouw talent is, kun je bewuster je keuzes maken. Je kunt je meer richten op de dingen waar je ‘van nature’ goed in bent en verspilt tegelijkertijd minder energie aan dingen waar je niet goed in bent. Dit is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook belangrijk voor het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt én de samenleving. Dit wordt ondersteund door de volgende woorden: 

Your playing small does not serve the world – Marianne Williamson (aangehaald door Nelson Mandela tijdens zijn inauguratierede in 1994).

Er zijn zeven miljard mensen op aarde. Dat zijn zeven miljard talentvolle mensen van wie er geen twee hetzelfde zijn. Het gaat om wie jij bent. De vraag is: weet jij wel wie je bent?

Persoonlijk leiderschap

Als je jezelf bent, kost het je niet veel moeite om aan verwachtingen te voldoen. Je kunt ontwapenend zijn omdat wat je laat zien ‘echt’ is. Het gaat niet om jouw ‘EGO’, het gaat om jouw ‘IK’ en de puurheid die daarvan uitstraalt. Het gaat om wie jij bent. De vraag is: weet jij wel wie je bent?

Als je weet en beseft dat veel mensen hun hele leven doen wat een ander vindt dat ze moeten doen, dan is het slecht gesteld met de keuze om jezelf te zijn. Deze mensen komen er nooit aan toe om zichzelf te ontdekken. Het ontdekken van jezelf noem ik ‘persoonlijk leiderschap’. 

Het probleem is dat we in de huidige maatschappij, thuis, op scholen en in organisaties weinig tijd besteden aan zelfreflectie en naar het op zoek gaan naar onze innerlijke ‘IK’. Dat vinden we allemaal maar eng en moeilijk. Zo kende ik ooit Piet die bij Neckermann werkte. Naar mijn mening paste dat bedrijf helemaal niet bij Piet, of Piet paste niet bij Neckermann. Ik vroeg Piet eens hoe hij het volhield. Hij antwoordde: “Geen probleem Egon, als ik ‘s morgens begin, dan zet ik mijn masker op. En als ik aan het einde van de dag weer naar huis ga, doe ik mijn masker weer af.” Hoe kan iemand dat? En verloochent hij of zij zichzelf niet? Veel mensen werken alleen voor het geld, niet omdat ze het leuk vinden en er energie uit halen. Uit onderzoek is gebleken dat zestig à zeventig procent van de werkenden niet met plezier naar het werk gaat. Dat is nogal wat. De vraag is natuurlijk: wat doe je jezelf aan en wat betekent dit voor de organisatie waarvoor je werkt? De passie voor wat je doet is dan niet zo groot, lijkt me. 

Mensen die beschikken over persoonlijk leiderschap kunnen aandacht geven aan een ander, omdat zij al weten wie ze zelf zijn.

Als je jezelf bent en blijft, dan gedij je beter in een organisatie. Bovendien heb je meer aandacht voor je collega’s. Mensen die beschikken over persoonlijk leiderschap kunnen aandacht geven aan een ander, omdat zij niet bezig zijn met zichzelf, omdat zij al weten wie ze zelf zijn. Zij putten er geluk en energie uit om mensen het beste uit zichzelf te laten halen. 

De VIPfactor

Enige tijd geleden deed ik in opdracht van Defensie een groot onderzoek naar persoonlijk leiderschap en naar het gedrag van medewerkers. Uit het onderzoek kwam naar voren dat veel mensen dichter bij zichzelf kunnen komen, waardoor bewustere keuzes gemaakt worden. Ik heb dit verwoord in het acroniem V.I.P., omdat ik vind dat iedereen een V.I.P. (Very Important Person) in zich heeft.  

“Ontdek ook jouw eigen ‘IK’ en pas de VIPfactor toe om jouw persoonlijk leiderschap te ontginnen” 

Mijn VIPfactor gaat over Verbinding maken met jouw IK (innerlijk kompas) waardoor Persoonlijke ontwikkeling wordt gerealiseerd. Door deze Persoonlijke ontwikkeling zal je Identiteit zich openbaren (Visie) en zal je de door jouw ingezette weg gaan Volhouden (vanuit een Visie).  
Ontdek ook jouw eigen ‘IK’ door de VIPfactor toe te passen om zo jouw persoonlijk leiderschap te ontginnen.  

“Please tell me who I am” 
Supertramp 

Wat zou er bij organisaties gebeuren als iedereen op de juiste plaats zit en zijn/haar talent kan gebruiken omdat hij/zij zichzelf ontdekt heeft? 

Schrijf je nu in voor de VIPfactor masterclass

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds