Dit was de titel van een campagne uit de jaren 80 van het ministerie van Economische Zaken. Het doel was om meer aandacht aan integrale kwaliteitszorg te besteden.

Het beoogde resultaat was dat processen beter zouden worden opgezet en dat er daarnaast meer aandacht zou zijn voor leiderschap. Goed leiding geven was (toen al) een belangrijk item. De quote “Jullie doen het tóch niet’’ komt van de Japanners. Ze liepen in die tijd ver voorop met het optimaliseren van bedrijfsprocessen en dachten dat Nederlandse organisaties hier niet in mee zouden gaan. Het ministerie van Economische Zaken probeerde het Nederlandse bedrijfsleven over te halen dit wél te doen. De vraag blijft; hebben we geleerd van de Japanners wat betreft integrale kwaliteitszorg? 

Leiderschap hype

Vandaag de dag is leiderschap een hype zoals kwaliteitszorg een hype was in de jaren tachtig en negentig. De noodzaak om bedrijfsprocessen beter in te richten blijft. Het probleem hierbij is dat de processen in de huidige vorm ‘uit geoptimaliseerd’ zijn. De rek is uit het huidige Angelsaksische systeem en heeft zijn einddatum bereikt.  

Scientific Management

In mijn onderzoek naar persoonlijk leiderschap (gedrag) blijkt dat 80 - 90% van de medewerkers in de huidige organisaties angst heeft. Angst om zichzelf te kunnen en mogen zijn. Dat angst een slechte raadgever is in een organisatie zal duidelijk zijn. Daarnaast is er veel ongebruikt potentieel bij werknemers doordat er nog steeds gewerkt wordt vanuit de Scientific management structuur (Frederic Taylor). Deze methode was de basis van management aan het begin van de 20eeuw, een uitspraak van Frederic Taylor was; “ik heb alleen je handjes nodig maar niet je hersenen”. Alles opknippen in hapklare brokken waardoor het totaalplaatje niet meer wordt gezien. Het zó rationaliseren dat de menselijke kant en passie van mensen niet meer wordt gezien of zelfs erger, dat de passie in de kiem wordt gesmoord. Dat is nog steeds het huidige systeem waarin veel organisaties werken. 

Medewerkers optimaliseren

Om verder te komen en als organisatie de toekomst aan te kunnen zal anders gehandeld moeten worden. De processen zijn in de huidige vorm niet meer te optimaliseren. Van diverse procedures kan de vraag gesteld worden of ze een meerwaarde zijn voor de organisatie. Uit mijn onderzoek blijkt ook dat het potentieel van de medewerker niet voldoende wordt benut, sterker nog; de medewerker wordt vaak niet gehoord of bij de bedrijfsvoering betrokken. Het gaat mij hier niet om allerlei formele regeltjes en procedures maar over het werkelijk in contact en verbinding staan met elkaar. De enige schakel waar dus nog mogelijkheden zijn in het optimaliseren van de bedrijfsvoering is de mens.

Om verder te komen en als organisatie de toekomst aan te kunnen zal anders gehandeld moeten worden. De processen zijn in de huidige vorm niet meer te optimaliseren. We bevinden ons namelijk in een  V.U.C.A. wereld. VUCA staat voor:  

1. Volatile (snel veranderen);  

2. Uncertain (onzeker);  

3. Complex;  

4. Ambiguous (dubbelzinnigheid). 

Over deze VUCA wereld meer informatie in een van mijn komende blogs over: ‘Planning en Control’ 

Van diverse procedures kan de vraag gesteld worden of ze een meerwaarde zijn voor de organisatie. Uit mijn onderzoek blijkt ook dat het potentieel van de medewerker niet voldoende wordt benut, sterker nog; de medewerker wordt vaak niet gehoord of bij de bedrijfsvoering betrokken. Het gaat mij hier niet om allerlei formele regeltjes en procedures maar over het werkelijk in contact en verbinding staan met elkaar. De enige schakel waar dus nog mogelijkheden zijn in het optimaliseren van de bedrijfsvoering is de mens. 

Doen

De omgeving veranderd, de maatschappij veranderd maar we blijven de methodiek toepassen van meer dan 100 jaar geleden. Mensen zijn intelligenter geworden in die 100 jaar en iedereen heeft toegang tot (bijna) alle informatie. Wordt het niet eens tijd om werkelijk anders te gaan kijken en zien, maar vooral anders te gaan handelen en DOEN! 

Schrijf je nu in voor de VIPfactor masterclass

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds